“BiH svake godine ima preko 3.500 preuranjenih smrti uzrokovanih zagađenjem vazduha”

Evropska unija u BiH danas je bila domaćinom sastanka o kvaliteti zraka u Bosni i Hercegovini kojeg je organizovala Švedska ambasada i kojem su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava i donatora u ovoj oblasti.

Ambasador Evropske unije u BiH Johann Sattler je ovom prilikom rekao da kada se govori o pitanju vazduha, govori se doslovno o pitanjima života i smrti iz razloga što u BiH ima svake godine ima preko 3.500 preuranjenih smrti koje su uzrokovane upravo zagađenjem. Nažalost, dodao je, BiH i njeni grdovi su među najzagađenijim zemljama u svijetu.
Ja istinski vjerujem da se može i mora raditi na unaprijeđenju i smanjenju zagađenja, ali to zahteva adekavatan odgovor kreatora politika, dugoročno planirane investicije i podizanje svijesti samih građana. Upravo iz tog razloga EU je sa svoje strane predstavila ekonomsko-investicioni paket koji je svojim većim dijelom fokusiran na infrastrukturu poput autoputeva i energetski sektor, ali njegov značajan segment je Zelena agenda koja je produžetak Zelene agende koju imamo u EU. Iz tog razloga je izuzetno važno da se i domaće vlasti pridruže i postanu dio svih ovih napora i aktivnost“, istako je Sattler i pozvao političare i donosioce odluka da svoje aktivnosti usmjere ka ovim ciljevima i za to osiguraju neophodna budžetska sredstva.

Ambasadorica Švedske u BiH Johanne Stromquist je istakla kako ne postoji jedinstven uzrok, niti izvor zagađenja zraka. Kako je naglasila- industrijske emisije, emisije iz motornih vozila i grijanje domaćinstava sve su to izvori zagađenja tako da ne može postojati ni jedinstveno rješenje za zagađenje zraka. Jedino rješenje za ovaj problim vidi zajedničkom radu privatnog i javnog sektora, kao i civilnog društva: „ Ako preduzmemo odgovarajuće mjere sada, a ovo je sada ključni trenutak, možemo okrenuti situaciju kako je to učinjeno u mnogim evropskim gradovima. To će ne samo poboljšati živote građana, već će otvoriti i nova, zelena radna mjesta“. Ambasadorica je podsjetila da je traženje rješenja upravo bio i razlog što je Švedska danas okupila nadležne relevantne ministre sa državnog i entitetskog nivoa, te predstavnike Brčko Distrikta kako bi razgovarali sa glavnim donatorima o onome što je već učinjeno i što se može učiniti u budućnosti.

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Srebrenka Golić je navela da je naša zemlja prihvatila projekat koji će se implementirati na teritoriji cijele države, a to je jačanje institucija u smislu provođenja aktivnosti na poboljšanju kvaliteta vazduha i upravljanjem kvalitetom vazduha. Rekla je i da je Republika Srpska usvojila Zakon o vazduhu i niz podzakonskih akata, a najveći problem sa kvalitetom vazduha dolazi iz industrijskih ložišta, što bi trebalo dobrim dijelom biti riješeno do 2028. godine na što se RS i obavezala. “Kada su u pitanju termoenergetski objekti u Gacku i u Ugljeviku za sada je završen proces odsumporavanja koji je već doprinjeo manjoj emisiji sumpor-dioksida i lebdećih čestica”, istakla je Golić.

Navela je i da za sada imaju dvije mjerne stanice za kvalitet vazduha u Banjaluci i Prijedoru i da su u planu još dvije.

I Federalna ministrica okliša i turizma, Edita Đapo se takođe pohvalila dobrom zakonskom regulativom- Zakonu o zaštiti zraka koji prošao u Parlamentu Federacije BiH i sada ide u javnu raspravu. Donešen je i novi prijedlog, naglasila je, a njegova novina je da, pored toga što govoriti o klimatskim promjenama, nudi i upravljanje i regulirativu svim domaćim resursima kao što su šume, poljoprivreda i slično.

Buka