BiH među top 10 proizvođača električne energije u svijetu

Najviše energije proizvode hidroelektrane i termoelektrane

716

Prema podacima Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) u Bosni i Hercegovini je, u 2013. godini, proizvedeno 16.302,55 GWh električne energije, od čega je u hidroelektranama proizvedeno 7.123,62 GWh ili 43,7 posto. Ostatak električne energije proizveden je u termoelektranama, a samo 1,47 posto u manjim i industrijskim elektranama,što uključuje i ostale oblike obnovljivih izvora energije.

Iz Centra za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis saopćeno je da, iz navedenih rezultata, lahko je prepoznati da je Bosna i Hercegovina među prvih 10 država u svijetu u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, što je pozitivno za državu i njene građane. Ipak, ističu da BiH ima potencijal i za druge oblike obnovljivih izvora energije – energiju vjetra, solarnu energiju i biomasu.

Podsjećaju da je u zadnjih nekoliko godina pušteno u pogon nekoliko solarnih elektrana, toplana na biomasu i jedna vjetroelektrana, te da je nekoliko novih projekata za vjetroelektrane u pripremnoj fazi.

Najviše električne energije iz obnovljivih izvora proizvodi Norveška, čak 97,9%; a slijede Brazil, 77,1%; Novi Zeland, 74%; Kolumbija, 73,7%; Venecuela, 68,8%; Kanada, 62,7%; Portugal, 62,5%; Švedska, 53,2%; Bosna i Hercegovina, 43,7%; i Španija, 40,8%.

Države s najmanjim udjelom obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije su Alžir, 0,7%; Južna Afrika, 1,9%; Južna Koreja, 2,3%; Tajvan, 5,4%; Iran, 5,6%; Tajland, 7,1%; Ukrajina, 7,8%; Egipat, 8%;, Kazahstan, 8,4% i Indonezija, 9,3%.

Komentari

komentara