BHRT o populizmu visočke vlasti (Video)

Inicijativu o prestanku finansiranja političkih stranaka na nivou ZDK-a gradonačelnica Visokog uputila je nakon što je na lokalnom nivou učinjeno isto, odnosno prestalo je finansiranje stranaka koje učestvuju u radu gradskog vijeća Visoko.

U Vladi ZDK-a inicijativu lokalne vlasti Visokog ocjenjuju kao populizam, posebno iz razloga što je, kako ističu, upućena jedinom kantonu čiji zastupnici u skupštini nisu profesionalci, što stvara ogromne uštede u budžetu.

I neki od aktera političkog života u Visokom dijele takav stav.

“Važno je napomenuti da u Visokom, kada je načelnica pokrenula inicijativu da se tih 25.000 KM, koja su išla političkim strankama usmjere za djecu za liječenje raka, što zaista pozdravljam. Ali istovremeno trebala je ona sredstva kada je kupila novo vozilo od 65.000 KM, u istom tom vremenskom terminu, usmjeriti za liječenje te djece”, istaknuo je premijer ZDK-a Mirza Ganić

“To je jedna predizborna kampanja, možda je malo preuranjeno, ali nije ona preuranjena kad se malo bolje sabere i vidi. Ova kampanja će vjerovatno biti možda i gora nego na prošlim izborima i ovo je čist populizam”, dodatno je pojasnio Mirnes Kardaš, član Naše stranke Visoko

Svih deset kantona u FBiH trenutno finansiraju rad parlamentarnih stranaka. U KS godišnje se iz budžeta za ove namjene izdvaja oko 3,5 miliona KM.

“Ovdje je potrebno da cjelokupna inicijativa bude, da se depolitiziraju i firme, a samim tim ukinu i novac iz budžeta. Onda bi to imalo efekta”, kazao je zastupnik SDP-a u Skupštini KS-a Igor Stojanović.

Sudeći prema navedenim iznosima sredstava teško je očekivati da će ijedna od stranaka na vlasti, u bilo kojem kantonu, uvažiti inicijativu nekog ko nije član nijedne stranke i krenuti u proces ukidanja finansiranja parlamentarnih stranaka kojih je, uzme li u obzir deset kantona, u Federaciji BiH jako veliki broj.

Visoko.co.ba/BHRT – Harun Bošnjak