BH Telecom uručio više od 28 hiljada KM donacija u Visokom

BH Telecom uručio više od 28 hiljada KM donacija za visočke škole, vatrogasce i Gorsku službu spašavanja

Dana 13. septembra 2018. godine sa početkom u 12 sati upriličeno je uručenje plaketa po osnovu dodijeljenih donacija BH Telecoma za 2017. godinu na području Zeničko- dobojskog kantona.

Ukupna vrijednost donacija BH Telecoma za 13 pravnih lica sa ovog područja iznosi 92.030,00 KM.

Svečano uručenje ustanovama, organizacijama i udruženjima koja su dobile donaciju, među kojima je i osam osnovnih i srednjih škola je održano u Hotelu Zenica, Zenica.

Prisutnima će se na dodjeli donacija BH Telecoma u Zenici obratio direktor Direkcije Zenica g. Mirza Ganić.

Inače, na osnovu Odluke o dodjeli donacija pravnim licima u 2017. godini, donesene po provedenom Javnom konkursu BH Telecoma za dodjelu donacija, 137 pravnih lica je dobilo donaciju, a ukupan iznos dodijeljenih donacija je 1 milion KM. Donacije BH Telecoma su dodjeljene u svrhu pomoći osnovnim i srednjim školama za nabavku IT opreme za potrebe opremanja informatičkih kabineta, profesionalnim/dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama i gorskim službama spašavanja za nabavku opreme i drugih sredstava za rad, kao i javnim kuhinjama, za nabavka namirnica i kuhinjske opreme.

Samo sa područja općine Visoko uručene su donacije za sljedeća pravna lica:

· OSNOVNA ŠKOLA “MULA MUSTAFA BAŠESKIJA” DONJE MOŠTRE – VISOKO

· GIMNAZIJA “VISOKO” VISOKO

· DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO “VISOKO” VISOKO

· UDRUŽENJE GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA VISOKO

U ukupnom iznosu od 28.067,00 KM.