Bh. proizvođači policijske opreme i dalje diskriminirani!

AGONIJA TRAJE, MILIONSKI GUBICI
Bh. proizvođači policijske opreme i dalje diskriminirani!

Piše: A. Čorbo-Zećo


I dan danas traje diskriminacija prema bh. proizvođačima vojne i policijske opreme jer nikada još nije izvršena revizija Pravilnika o proizvodnji vojne i policijske opreme koji ih diskriminira i preferira uvoz od stranih proizvođača, a što pojedinim firmama u BiH odgovara i čija je dobit naglo skočila od ovog spornog pravilnika.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 127. sjednici održanoj 28.12.2017. godine donijelo Pravilnik o izgledu policijske uniforme.

Kako su za Patriju kazali iz Ministarstva sigurnosti BiH u toku pripreme za potpis i objavu u “Službenom glasniku BiH” usvojenog Pravilnika o izgledu policijske uniforme, Vijeće ministara BiH je od Ministarstva sigurnosti BiH, kao ovlaštenog predlagača, zatražilo da tekst usvojenog Pravilnika dopuni “novim tekstom”.

„Ta dopuna sadržavala je iskazani interes Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, kao i interes Konzorcija proizvođača uniformi Bosne i Hercegovine, a koji se odnosio na to da se jednom odredbom u članu 61. Pravilnika o izgledu policijske uniforme, obuhvati obaveza poštovanja člana 54. Zakona o javnim nabavkama, u smislu da se prilikom provođenja postupaka javnih nabavki policijskih uniformi, ugovorni organ obavezuje u postupku pripreme tenderske dokumentacije, u tehničkoj specifikaciji, primjenjivati pojedinačne opise u ovom Pravilniku i njegovim aneksima I, II, III ili ekvivalent odgovarajućeg kvaliteta i karakteristika navedenih u ovom Pravilniku“, ističu iz Ministarstva sigurnosti.
 
Ovako pripremljeni Prijedlog Pravilnika o izgledu policijske uniforme sa “novim tekstom” je dostavljen Vijeću ministara na verifikaciju, ali je isti vraćen radi provođenja ponovne kompletne procedure pribavljanja mišljenja u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća ministara. 
 
„Obzirom da se isti nije okončao u nekom razumnom vremenu, Ministarstvo sigurnosti BiH je u toku 2021. godine, u skladu sa planom i programom rada, ponovo pokrenulo postupak, s ciljem pribavljanja mišljenja i kompletiranja materijala radi upućivanja na usvajanje Vijeću ministara BiH Prijedloga Pravilnika o izgledu policijske uniforme sa ” novim tekstom” i njegove objave u  Službenom glasniku BiH, dodali su iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Potpuno neshvatljivo je, a možda i nije, da se od 2018. godine (u nekim kantonima i ranije) ovaj problem nije riješio te bh. proizvođači bilježe milionske gubitke. 

Da budemo precizni Vijeće ministara donijelo je Pravilnik prema kojem se bh. firme mogu prijaviti, ali teško da mogu pobijediti na tenderima. Bh. proizvođače zaboljela je činjenica da ne mogu ‘oblačiti’ domaću policiju iako svoje proizvode distribuiraju i za NATO.

Pravilnik koji je usvojen u decembru 2017. godine ima svrhu da se eliminiraju domaći proizvođači i da se preferira trgovina i uvoz iz inostranstva. Pod parolom lošeg kvaliteta nametnuo se jedan strani brend kako bi se eliminirala domaća proizvodnja. 

Prema onome što je vidljivo trgovački lobi forsira američki brand 511 koji se proizvodi u Vijetnamu. 

Patria