BH Pošta i HP Mostar dobijaju milion maraka pomoći od Vlade FBiH

Federalna vlada donijela je, na temelju Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19, dvije odluke o dodjeli financijske pomoći poštama, u ukupnom iznosu od milion maraka.

JP Hrvatska pošta Mostar je dodijeljeno 400.000 KM, a sredstva su namijenjena održavanju i poboljšanju likvidnosti i za troškove poslovanja za period od 1. jula do 31. decembra 2020. godine.

Drugom odlukom je, za iste namjene, JP BH Pošta Sarajevo dodijeljeno 600.000 KM.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će s korisnicima financijske potpore zaključiti ugovore koji će urediti međusobna prava i obaveze, saopćeno je nakon sjednice vlade.