Bez posla u FBiH ostalo 13.842 ljudi

Na dan 03.04.2020. godine broj zaposlenih u Federaciji iznosio je 520.641 i u odnosu na dan 16.03.2020. godine je smanjen za 13.842 zaposlena.

Ovo su podaci koje je danas objavila Porezna uprava FBiH.

To znači da je skoro 14 hiljada ljudi ostalo bez posla usljed pandemije koronavirusa.

Porezna uprava Federacije BiH navela je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – mart  2020. godine uplatili 1.280.859.055 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 67.668.784 KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi direktnih poreza za period januar –mart  2020. godine:

  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 105.918.998 KM, a za mjesec mart 35.398.600 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 108.003.911 KM, a za mjesec mart  26.290.048 KM;
  • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 82.752.502 KM, a za mjesec mart 32.811.345 KM;
  • posebne naknade naplaćene su u iznosu 49.735.337 KM, a za mjesec mart 17.307.861 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 31.865.098 KM, a za mjesec mart  6.629.582 KM;
  • novčane kazne naplaćene su u iznosu 11.709.937 KM, a za mjesec mart 3.399.311 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 165.572 KM, a za mjesec mart 38.663 KM.

U periodu januar – mart 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 889.273.844 KM, a za mjesec mart 290.550.292 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – mart  2020. naplaćeno je:

  • doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu 496.468.042 KM, a za mjesec mart  160.816.263 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu 351.729.617 KM, a za mjesec mart 116.233.184 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu  41.076.185 KM, a u mjesecu martu 13.500.844 KM.

D. Sinanović

biznisinfo