Bašić: Teret pandemije trenutno neće snositi javni sektor u ZDK-u

Gost Federacije danas bio je premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić. 

Kaže da, što se tiče refundacije za lijek Tocilizumab, Vlada ZDK u saradnji sa Kriznim štabom i Ministarstvom zdravstva ZDK-a planira te aktivnosti.

“Međutim, struka dok kaže da se navedeni lijek može koristiti u tretmanu oboljelih od covida. Dok se to ne ispita mi smo zaokružili kod ZZO-a sredstva i opredijelit ćemo za te namjene. Novac trenutno nije osiguran, ali imaju sredstva u ZZO-u za te namjene.”

Navodi da se, prema preliminarnim procjenama, radi o 800.000 KM.

“Za ovu budžetsku godinu planirali smo 401 milion KM i to je jedan od najvećih budžeta u proteklom periodu u ZDK-u. Koncipiranje našeg budžeta je bilo na taj način da ostanemo na onom iznosu sredstava, kroz rebalansirani budžet, koji smo radili u maju prošle godine zbog pandemije. Kroz rebalansirani budžet opredijelili smo sredstva za zdravstvo, privredu, poljoprivredu, socijalu i boračku zaštitu. I budžez za 2021. smo koncipirali na taj način i povećanje od 293 miliona odnosi se na povećanje u Ministarstvu za boračka pitanja, u Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu privrede, poljoprivrede i u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku.”

Kaže da teret pandemije trenutno neće snositi zaposleni u javnom sektoru jer “ZDK trenutno u cijeloj BiH ima najnižu osnovicu kada su u pitanju zaposleni u javnom sektoru i naša osnovica je 300 KM.”

Kada je riječ o radnim mjestima u realnom sektoru, kaže: “Mi smo prošle godine putem Ministarstva za privredu snosili troškove pola minimalne plate za mjesec mart i cijelu minimalnu platu za februar. To je bilo milion i 100 hiljada KM, a ostatak do 3 miliona i 800 smo kroz razne poticaje, konkurentnost, pomoć malim i srednjim preduzećima tako da smo na taj način sačuvali, ublažili pandemiju na našu privredu.”

Bašić ističe da je povećan budžet Ministarstvu za boračka pitanja za 2 miliona KM.

“To je proizašlo iz Uredbe o egzistencijalnoj naknadi, gdje je za 2020. godinu bilo opredijeljeno 5 miliona, za 2021. opredijelili smo 7 miliona, a svi ostali transferi, poticaji su ostali na nivou iz prošle godine.”

“Što se tiče projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice i projekta regionalnog vodovoda Plava voda pokušava ih se povezati i ja sam sam stava da to nisu povezani projekti. Što se tiče projekta energetske efikasnosti obnove Kantonalne bolnice Zenica, 2018. Skupština ZDK-a je donijela odluku o kreditnom zaduženju kod EBRD-a u iznosu od 10 miliona eura i milion eura je grant sredstava. Od tog perioda pa do prije mjesec dana bilo je administrativnih i pravnih poteškoća u implementaciji toj projekta, a ključni razlog je bilo vlasništvo nad objektima i zemljištem u krugu Kantonalne bolnice. Dogovorili smo da Gradsko vijeće Zenice da saglasnost KBZ-u za pravo građenja i tim korakom je otkočen taj projekat i u fazi smo potpisivanja ugovora.”

Nakon lokalnih izbora, u političkim kuloarima se spekulisalo da će i ZDK doživjeti scenarij promjena Vlada kao u Kantonu Sarajevo. Na pitanje koliko je stabilna koalicija koja stoji iza njegovog imenovanja, Bašić odgovara: “Aktuelna većina je stabilna. Mi jesmo ušli u ovaj mandat sa većinom od 18 zastupnika, ali evo na zadnjoj sjednici Skupštine smo imali 21 ruku za budžet i 19 za imenovanje premijera. to znači da je većina u ZDK-u stabilna i da podržava rad Vlade.”

Isitče da masovna vakcinacija zavisi od državnog i federalnog nivoa i nabavke veće količine vakcina.

“Ono što smo dobili je raspoređeno na 12 opština prema Domovima zdravlja i skoro je završena vakcinacija zdravstvenih radnika. U određenim opštinama je krenula i vakcinancija osoba starijih od 65 godina.”

federalna.ba