Bartolomejovo putovanje – Lisinski 13. maja

BARTOLOMEJEVO PUTOVANJE – VEČER BOSANSKOHERCEGOVAČKIH SKLADATELJA 

SOLIST BARTOLOMEJ STANKOVIĆ, klavir

Organizator: HKD Napredak Zagreb

LISINSKI ZAGREB

13.SVIBNJA 2019.
PONEDJELJAK U 20:00
SATIMALA DVORANA

Program koncerta:Milan Prebanda (1907.–1979.): Četiri minijature na način bosanskog i dalmatinskog folklora

fra Nenad Dujić (1911.-1966.):Rondo***

Milan Jeličanin (1935.–1999.): Dvije tokate 

Vojin Komadina 
(1937.-1997.): Refrain IV – Nijemo glamočko kolo 

Josip Magdić (1937.): Bentbaša

Ivan Čavlović (1949.): Bartolomejevo putovanje***

Dario Vučić (1980.): Četiri minijature za klavir, op.10***

David Mastikosa (1992.): iRitual for piano and human being

Dino Rešidbegović (1975.): Visiting Speech Therapist***

Dražan Kosorić (1976.): Tri Etide za klavir

Armen Škobalj (1980.): Fantasia in Jazz

Samir Fejzić (1966.): Balkan Madness

***premijerno izvođenje u Hrvatskoj

Bartolomej STANKOVIĆ je bosanskohercegovački pijanist i docent na Katedri za klavir Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Muzičko obrazovanje započeo je 1997. godine u ŠOMO „Avdo Smajlović“ u Visokom, u klasi prof. Bahrije Šabanović. U Sarajevu je, 2006. godine, završio Srednju muzičku školu Sarajevo, u klasi prof. Angeline Bojović-Pap.
Magistrirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, 2011. godine, u klasi prof. em. Pavice Gvozdić.
Završio je i postdiplomski  studij na akademiji Steinway Academy u Veroni, u klasi pijaniste Federica Gianella.
Usavršavao se na seminarima kod eminentnih klavirskih pedagoga: Andrej Pisarev, Grigory Gruzman, Naum Grubert, Peter Eicher, Danijel Detoni, Jan Jiracek von Armin, Arsen Čarkić, Jelena Pavić, Gregor Vidović i Andrea Dindo.
Dobitnik je brojnih nagrada na državnim i internacionalnim takmičenjima, kao i Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za projekt „KLAVIR – kroz historiju i građu“ koji je kao koncertna prezentacija predstavljen u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U aprilu, 2013. godine, predstavljao je Bosnu  i Hercegovinu na 27. muzičkom biennalu u Zagrebu.  Sarađivao je sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Sarajevskom filharmonijom i održao preko 60 solističkih koncerata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji i Austriji. 
U martu 2018. godine, izdavačka kuća Nota Bene Records (Zagreb) objavila je njegov prvi nosač zvuka – CD album “Balkan Madness BH edition” s djelima odabranih bh. kompozitora. 

http://lisinski.hr

Više informacija možete potražiti na:

www.bartolomejstankovic.com

facebook.com/bartolomej.stankovic