Bartolomejevo putovanje…

Izvor: Mostarsko proljeće – Dani matice hrvatske Mostar

Klavirski koncert Balkan Madness BH. Edition/ Bartolomejevo putovanje mladoga pijanista Bartolomeja Stankovića, u sklopu Mostarskoga proljeća 2019. – XXI. dana Matice hrvatske, održan je u ponedjeljak, 27. 5. u 20 sati, u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače i to u velikoj dvorani.

Na programu su bila djela za klavir bosanskohercegovačkih skladatelja: 
Milene Mrazović-Preindslberger, Juliusa Fučika, Milana Prebande, 
fra Nenada Dujića, Milana Jeličanina, Samira Fejzića, Josipa Magdića, Ivana Čavlovića, Davida Mastikose, Dine Rešidbegovića, Darija Vučića, Armena Škobalja, Vojina Komadine.