Azra Kadić, doktor pedagoških nauka

azra-kadic-doktor-002-400x281Azra (Muhamed) Kadić rođena je 14.09.1973. godine u Sarajevu. Godine 1994. diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, odsjek: Razredna nastava sa prosjekom ocjena 9,7.
Diplomirala 1998. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek: Pedagogija sa prosjekom ocjena 9,6.
Odbranila je 2005. godine magistarski rad: “Ostvarivanje individualnih potreba učenika u nastavnom procesu predmeta Priroda i društvo”, mentorica: prof. dr. Dubravka Šoljan, na postdiplomskom studiju “Individualizacija i inkluzija u obrazovanju” na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek: Pedagogija.
Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek: Pedagogija, odbranila je 2013. godine doktorsku tezu: ”Program zaštite čovjekove okoline u funkciji razvijanja odgoja i obrazovanja u razrednoj nastavi”, mentorica: prof. dr. Dževdeta Ajanović.

Usavršavala se u pedagogiji na prestižnim fakultetima: Karl-Franzens University, Graz (2009); Humboldt University, Berlin (2012); University of Salzburg, Salzburg (2013); Ludwig Maximilian University, Munich (2015).

Stjecala je znanje u pedagoškoj oblasti: Zdravstveno obrazovanje – Ishrana, Aids, Seksualno vaspitanje, Alkohol i droge, Prevencija pušenja i Ekologija – organizator: ”The Soros Foundations” i škola zdravlja ”Dr. Svetlana Zec” (1998); Sesije kreativnih aktivnosti u smislu prevencija i prevazilaţenja traume – ogranizator: ”World Vision International” (1998); Festival pričanja priča i radionice slikanja, glume i pričanja bajki – organizator: ”Aster Cultural Association”, Dubrovnik i ”Mearchenforum”, Hamburg (1999); Primjena Step by step metodologije – organizator: ”Centar za obrazovne inicijative Step by step” (januar 2000; avgust 2000; avgust 2002); Osnove demokratije – organizator ”Civitas”, BiH (2003); Pruţanje psihosocijalne pomoći djeci u školama – organizator: ”Zajedno”, Ljubljana i ”Osmijeh”, Gračanica (oktobar 2004; novembar 2004); S reformisanom školom do bolje budućnosti – organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Peadgoški zavod Zenica (2004); Opisno ocjenjivanje u razrednoj nastavi – organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Peadgoški zavod Zenica (2004); Virtual School of ”Dialogue, Democracy and Peaceful Conflict Resolution” –organizator: ”Nansen Dialogue Network” (2005); Inovirani program ”Osnove demokracije – Prvi koraci” –organizator: Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava, ”Civitas”, BiH (2007); Inkluzija – Izrada prilagođenih i individualnih programa rada za djecu sa posebnim potrebama – organizator: Pedagoški zavod Zenica (2007); Upoznavanje sa poremećajima u učenju i nedostatak pažnje uz hiperaktivnost – organizator: ”TWI”/”Training Workshops International for the Children” (2008); Inkluzija – Izrada prilagođenih i individualnih programa rada za djecu s posebnim potrebama – organizator: Pedagoški zavod Zenica (2007); Professional Development Seminar for School Boards from Zenica-Doboj Canton – organizator: OSCE BiH (2008). Inkluzivno obrazovanje u reformisanoj školi – organizator: Pedagoški zavod Zenica (2008); Uzroci i povodi ulaska u narkomaniju – organizator: JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti, Zenica (2010); Training of Trainers ”Green Pack for Western Balkans” – organizator: ”Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu”, Sarajevo (2010); Izgradnja mreže obrazovanja za mir u BiH – organizator: ”JICA”, Japan (2012); Drugačija djeca – jednake mogućnosti – organizator: ”Council of Europe”, Latvija (2013).

 


Prisustvovala je 23.04.2013. konferenciji “The Future School Begins Today” (6h) u organizaciji: ”Creativity Week radi! 2013” u Rigi, Latvija. Aktivno je učestvovala u međunarodnom naučnom seminaru ”Različita djeca – iste mogućnosti” od 30.09. do 05.10.2013. u Minsku, Bjelorusija i u Konferenciji ”Efekti provedbe Pestalozzi programa Vijeća Evrope u Federaciji Bosne i Hercegovine” 31.03.2014. u Sarajevu.
U pedagoškoj praksi bila je predavačica u projektu ”Zeleni paket” u organizaciji REC, BiH (2010) i u projektu ”Mreţa škola – prijatelja okoliša/ţivotne sredine” u organizaciji JICA, Japan (2012).

Nagrade u radu: Zlatna plaketa za film ”Bajke” – Zajednica tehničke kulture BiH (2002); Srebreni točak tehnike – Udruženje tehničke kulture Zeničko-dobojskog kantona (2003); Plaketa za doprinos afirmaciji filmskog stvaralaštva mladih – Udruženje tehničke kulture Zeničko-dobojskog kantona (2003); Zahvalnica za izuzetan doprinos u radu i pomoć u realizaciji aktivnosti Društva – kulturno-umjetničko i prosvjetno društvo ”Suada Dilberović”, Sarajevo (2004); na konkursu “Didaktičkih putokaza”, časopis za nastavnu teoriju i praksu, osvaja prvo mjesto za najbolju nastavnu pripremu (2003), Zahvalnica za izuzetnu saradnju u razvoju muzičkog obrazovanja – ”Avdo Smajlović”, Visoko (2012).

Objavljeni radovi:

1. Kadić, Azra. 2003. Vode i šume u širem zavičaju – njihov značaj. Zenica: Didaktički putokazi, broj 30.
2. Kadić, Azra. 2005. Proljeće. Sarajevo: Naša škola, broj 34.
3. Kadić, Azra. 2006. Matematički oblici. Sarajevo: Naša škola, broj. 36.
4. Kadić, Azra. 2006. Implementacija inkluzivne nastave. Sarajevo: Naša škola, broj 38.
5. Kadić, Azra. 2007. Usvajanje štampanih slova ćiriličnog pisma: slovo Њ њ. Sarajevo: Naša škola, broj 42.
6. Kadić, Azra. 2008. Konvencija o pravima djeteta. Sarajevo: Naša škola, broj 44.
7. Kadić, Azra. 2009. Glasovi Č, Č, DŽ, Đ u govoru i pisanju. Sarajevo: Naša škola, broj 47.
8. Kadić, Azra. 2010. Unutra, izvan/van, na. Zenica: Didaktički putokazi, broj 54.
9. Kadić, Azra. 2010. NUS. Zenica: Didaktički putokazi, broj 55.
10. Kadić, Azra. 2011. Brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zenica: Didaktički putokazi, broj 57.
11. Jaganjac, Azra i Kadić, Azra. 2011. Ljepotica u ”Zelenom paketu”. Sarajevo: Fondeko svijet – Naučno popularna revija o prirodi, čovjeku i ekologiji, broj 33.
12. Kadić, Azra. 2011. Prikaz knjige ”Zeleni paket za BiH”. Zenica: Didaktički putokazi, broj 59.
13. Kadić, Azra. 2012. Životinje. Zenica: Didaktički putokazi, broj 63.
14. Kadić, Azra. 2013. Prava djece. Sarajevo: Naša škola, broj 64.
15. Kadić, Azra. 2013. Medijska kultura: Glumac, glumica, uloga. Zenica: Didaktički putokazi, broj 66.
16. Kadić, Azra i Alajbegović, Alma 2013. Model rasporeda školskih obveznika u prvi razred devetogodišnje osnovne škole. Naša škola, broj 65.
17. Kadić, Azra 2014. Nasilje u školi. Sarajevo: Naša škola, broj 68.
18. Kadić, Azra 2014. Internacionalna konferencija ”Škola budućnosti počinje danas”, Naša škola, broj 69. Položeni ispiti: Poloţeni stručni ispit za zvanje Nastavnik razredne nastave (Sekretarijat društvenih djelatnosti Okruga Sarajevo, 1996) i Poloţeni ispit općeg znanja (Agencija za državnu službu Sarajevo, 2007).

Članica je “Hrvatskog pedagogijskog društva” sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska. Služi se Engleskim, Njemačkim i Francuskim jezikom.

Zaposlena je kao nastavnica razredne nastave u Osnovnoj školi “Safvet-beg Bašagić” od 1994. godine. U stalnoj je postavci teatarskog društva AP “Total”, Visoko od 1994. godine. Obavlja dužnost koordinatorice podmlatka “Crvenog križa” Visoko od 1998. godine i organizatorica je Komisije za omladinu u Planinarskom savezu Bosne i Hercegovine od 2000. godine.

www.magazinplus.eu