Azra Husić – BPS SH kandidat za Predstavnički dom Parlamenta BiH

Azra Husić, rođena 18.06.1981.godine u Duisburgu, Njemačka. Nastanjena sam u Uvorićima, mjesna zajednica Gračanica.

Završila Fakultet politickih nauka u Sarajevu, trenutno student postdiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Predsjednica mjesne zajednice Gračanica, i trenutno zaposlena u stranci BPS-Sefer Halilović , na radnom mjestu strucni saradnik za medije.

Kandidat je BPS-Sefer Halilović za Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 2