AVP Sava dodijelila sredstva za nastavak radova na izgradnji obaloutvrde u naselju Mulići

Na osnovu poziva Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, u oktobru 2016. godine za podnošenje zahtjeva za finansiranjeprojekata koji se odnose na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog djelovanja voda na vodotocima prve kategorije, između ostalih, Općina Visoko je aplicirala i Projekat nastavka radova na uređenju desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići.

Na osnovu naše aplikacije navedeni Projekat je uvršten u Plan i finansijski plan Agencije za vodno područje rijeke Save za 2017. godinu.

Sticanjem povoljnih vremenskih okolnosti pristupiti će se nastavku radova na izgradnji obaloutvrde, prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane Higracon d.o.o. Sarajevo.

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

Visoko.gov.ba