Asocijacija „FATMA“ SDA Visoko – Edukativni izleti

U subotu 03.11.2018. godine počeo je prvi u nizu edukativnih izleta koje Asocijacija „FATMA“ SDA Visoko planira organizovati u narednom periodu, kako bi svojim aktivisticama pružila priliku da se upoznaju sa najznačajnijim kulturno historijskim znamenitostima Sarajeva i Bosne.

Gazi Husrev beg i Alija Izetbegović, dva bošnjačka velikana kojima narod duguje vise od spomena i počasti, njihov život i djelo, te brojni hajrati koje uživamo stotinama godina, bili su sadržaji današnje posjete Sarajevu. Sa velikim zanimanjem žene su pratile predavanja kustosa Muzeja Gazi Husrev bega i Alije Izetbegović-a.

Prilikom posjete turbetu i mezarima poklonjena je i hatma dva koju su aktivistice proucile pred duše šehida i predsjednika Alije Izetbegovića.

Asocijacija “FATMA“ SDA Visoko će i u predstojećem periodu, u skladu sa svojim programom rada, nastaviti sa sličnim edukativnim aktivnostima.

sda.ba