Asflatiranje pješačke staze u Porječanima

Na osnovu aplikacije Općine Visoko prema Kantonalnoj upravi civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu koje je potpisan Sporazum za saniranje šteta nastalih prirodnim nepogodama između Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona i Općine Visoko odobrena su sredstva u iznosu od 25.000,00 KM za sanaciju puta u MZ Porječani, saobraćajnica u podružnici Željeznička stanica.

U toku su radovi na asflatiranju pješačke staze 435 m2, ugrađeno je 500 m graničnih ivičnjaka, izvršeno nasipanje i nabijanje tamponskog sloja 162 m3.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač odabrana je grupa ponuđača: “Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko – „Trgošped“ d.o.o. Kakanj, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „CONSTRUCT PROJEKT“ d.o.o. Zavidovići.

Ukupna vrijednost radova iznosi 25.470,90 KM sa PDV-om.

Realizacijom ovog projekta povećat će se stepen sigurnosti građana ovog naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju.

Press Općine Visoko