Arnel Isak: U radu je istina!

Poštovani građani,

Obraćam vam se s namjerom istinitog informisanja s obzirom da sam u posljednje vrijeme, vjerovatno zbog rezultata koje sam postigao u radu, postao meta medijske kampanje.

Nakon imenovanja na funkciju ministra, u skladu sa organizacijom kantona po pitanju zaštite, spašavanja i provođenja mjera civilne zaštite u slučaju elementarnih i drugih nepogoda i kriznih situacija, imenovan sam i za komandanta Kantonalnog štaba CZ.

Obavljajući uspješno i ovu funkciju, kao čovjek sam primoran da informišem javnost o medijskim napadima od strane pojedinih portala. Ovo se odvija u situaciji kada pandemija koronavirusa hara svijetom, a kao što je poznato pod rukovodstvom Kantonalnog štaba civilne zaštite ZDK, na čijem sam čelu, mi joj se u ZDK ponajbolje u široj regiji uspješno suprotstavljamo.

Da bi građani ZDK i šira javnost imala uvid u stvarno stanje moga dosadašnjeg rada u Ministarstvu, kao i u aktivnosti upravljanja kriznom situacijom izazvanom koronavirusom, navest ću samo neke činjenice, iz kojih će sami moći da se informišu i da samostalno, po čistoj savjesti, prosude – da li treba vjerovati sebi i svojim očima ili pisanju pojedinačnih portala.

– Odmah po preuzimanju funkcije ministra projekti koji su bili zaustavljeni ponovo su deblokirani i započeti sa realizacijom. Započeo sam mnogobrojne projekte u ZDK, od čega sam većinu već i završio, kao što su put u industrijskoj zoni Ozrakovići u Visokom, saobraćajnica Čajdraš-Ovnak u Zenici, klizište u Tešnju, klizište Šaš u Brezi i mnogi drugi.

– U toku poplave koja je 2019. godine zadesila ZDK, kao komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite nedjelju dana provodio sam sa građanima po 24 sata dnevno, gdje sam na licu mjesta iznalazio rješenja i pratio provođenje neophodnih mjera i postupaka spašavanja i sanacije. Tako sam lično obišao i boravio na području grada Zenica i općina Tešanj, Maglaj, Doboj Jug, Zavidoviće i Žepće. Tom prilikom sam izvršio aktiviranje kompletnih kapaciteta Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikaciju i zaštitu okoline i angažirao ih na obnovu i saniranje puteva, mostova, prijelaza i ostalih saobraćajnih objekata i komunikacija na cijelom prostoru ZDK.

– U dosadašnjem toku svoga mandata izvršio sam obilazak više od 500 mjesnih zajednica, te posjetio sve gradonačelnike/načelnike, gdje sam se na licu mjeta upoznao sa problematikom lokalnih zajednica iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodim, a o čemu sam javnost transparentno i blagovremeno informirao.

– Prvi sam pokrenuo pitanje rješavanja saobraćajnih problema koji su izazvani rekonstrukcijom tunela Vranduk, te pratio i zahtijevao da se ispoštuju dogovoreni režimi saobraćaja i rekonstrukcije. Realizaciju ovih obaveza pratim još i danas.

– Omogućio sam da se nakon dugogodišnjeg zastoja po prvi put izdvoje sredstva putem javnog poziva za projekat čišćenja obala rijeke Bosne u iznosu od 500.000,00 KM. Svi gradovi i općine koji su aplicirali su dobili maksimalne iznose sredstava za ovu namjenu.

– Opredijeljen je iznos od 900.000,00 KM za pomoć gradovima i općinama u ZDK za postupak zbrinjavanja komunalnog otpada. Svi gradovi i općine koji su aplicirali su dobili maksimalne iznose sredstava.

– Opredijeljena su sredstva u iznosu od 850.000,00 KM za realizaciju javne nabavke opreme za tretman infektivnog otpada u zdravstvenim ustanovama na području Kantona. Napominjem da se ovaj tender bezuspješno provodio još od 2012. godine, te je uspješno okončan u 2020. godini. Važno je naglasiti da je ovaj tender završen sa iznosom od 743.703,48 KM, čime je ostvarena ušteda za ZDK za više od 100.000,00 KM.

– Prostorni plan grada Zenice, koji je bezuspješno očekivan skoro četiri godine, riješili smo u prvih 100 dana od preuzimanja dužnosti ministra. Prijedlog Plana smo doradili i poslali na Vladu kantona koja ga je jednoglasno usvojila, te uputili u skupštinsku proceduru gdje je, također, dobio jednoglasnu podršku.

– U završnoj fazi izrade su prostorni planovi općina Maglaj, Vareš i Usora. Potpisan je Protokol za izradu Prostornog plana općine Tešanj, a u fazi pripreme je podloga za izradu navedenog plana.

– Sa svojim ličnim sredstvima učestvovao sam u humanitarnim akcijama, pružao podršku sportu, odvijanju sportskih takmičenja i pružao pomoć sportistima.

– U 2019. godini po prvi put transparentno i ravnomjerno raspoređena su namjenska sredstva za zaštitu, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području ZDK.

– Potpisan je Sporazum o saradnji sa Gradom Zenica i izdvojeno je 300.000,00 KM za eko-kuću na Smetovima na koju se čekalo u protekle tri godine. U toku je tender za izbor izvođača radova na ovom projektu i očekuje se skori početak realizacije.

– Otpočeta je dugo očekivana rekonstrukcija puta Zenica-Babino-Arnauti. U prošloj godini je potpisan ugovor sa izvođačem radova, a u toku su radovi na najzahtjevnijem dijelu puta i u ovoj godini se planira završetak prve dionice u dužini od 1.200 metara. Također, u ovoj godini je planiran je nastavak radova i završetak druge dionice u vrijednosti od milion KM. Napominjem da je navedeni put krajem prošle godine, zahvaljujući aktivnostima ministarstva na čijem sam čelu, prekategoriziran sa lokalnog na regionalni put.

– Po prvi put nakon dužeg vremena naloženo je svim izvođačima radova uređenje bankina, izmjena dotrajalih saobraćajnih znakova, košenje trave i raslinja, bojenje linija i oznaka na kolovozu, kao i bojenje svih pješačkih prelaza na regionalnim putnim pravcima, posebno na gradskim i prigradskim dionicama. Ranije ovo nije bila praksa.

– Nakon dugogodišnjeg perioda pružena je mogućnost svim našim građanima da legalizuju bespravno izgrađene objekte prema procedurama koje su regulisane Odlukom o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina, te je na taj način pravno uređena oblast gradnje u ZDK. Pri tome je regulisano da svi objekti za koje je podnesen zahtjev za legalizaciju stiču pravo priključaka na komunalnu infrastrukturu.

– Maksimalno sam se zalagao na projektima podizanja svijesti o zaštiti i očuvanju okoliša. Tako je u prošloj godini putem javnog poziva odobreno 148 projekata u iznosu od više od 220 hiljada konvertibilnih maraka, a redovno sam prisustvovao i pratio realizaciju ovih projekata, te o tome redovno informisao javnost.

– Maksimalno sam se angažirao na izradi projekata rekonstrukcije, izgradnje i održavanja regionalnih putnih pravaca, jer sam u Direkciji za ceste zatekao stanje bez ijedne projektne dokumentacije. Sistemskim pristupom osigurali smo da trenutno ima pripremljenih više od 20 aktivnih projektnih dokumentacija.

– Svi tenderi Ministarstva finalizirani su postupkom ‘e-aukcije’ jer je to jedini način za osiguranje javnog i transparentnog postupka odabira izvođača radova ili pružanja usluga.

– Redovno sam pratio i nadzirao realizaciju svih projekata iz zaštite okoliša, redovno obilazio sva radilišta iz nadležnosti ministarstva u ZDK, te pratio dinamiku realizacije projekata i radova o čemu sam blagovremeno i trasparetno obavještavao javnost.

Napominjem da sam posebno angažiran od dana proglašenja stanja prirodne nesreće koronavirusom, gdje zajedno sa saradnicima provodimo, planiramo i preduzimamo odgovarajuće mjere i postupke.

Poštovani građani,

Ovo je samo dio aktivnosti koje provodim u interesu svih građana ZDK. Pri tome se rukovodim načelima zakonitosti, transparentnosti, istinitosti i objektivnog pristupa i odnosa prema svim poslovnim partnerima Ministarstva i prema našim građanima.

Na našim građanima je da objektivno i fer prosude pisanje i navode drugih medija, koji neobjektivno, iz njima poznatih razloga prenose vijesti, informacije i komentare o mom radu i aktivnostima Ministarstva kojim rukovodim.

Ovo su projekti koje smo u prošloj godini završili ili započeli, a isti su od strane drugih obećavani tolike godine. Dragi građani, kao vaš najmlađi ministar, vama podnosim izvještaj, jer prihvatio sam ovu odgovornu funkciju da radim u interesu građana ZDK i da dokažem da uvijek može bolje!

Prihvatam svaku kritiku, ali isto tako zahvaljujem se i na pohvalama. Ovom prilikom zahvaljujem se svim sredstvima informisanja koji su pratili rad Ministarstva i o tome objektivno informisali javnost.

Nastojao sam u proteklom periodu biti na raspolaganju svim građanima, te primiti, saslušati, dati preporuku ili pomoći svakom građaninu ako je bilo u mojoj nadležnosti, a nijednu stranku nisam odbio, a što nije bila praksa u prošlosti.

A ovi drugi što pokušavaju povećati rejting posječenosti svojih portala na osnovu mog imena, njima na čast i neka im sudi javnost. Ja sve vas molim da objavljujete istinu, ja ne krijem svoju prošlost. Ponosan sam da u toku godinu dana mandata niste mogli naći ozbiljniji propust u mom radu, pa pokušavate da preko ličnih starih stvari da me oklevećete. Zadovoljan sam, da za godinu mog mandata imate objaviti samo staru vijest za koju već znaju svi u BiH i cijeloj Evropi.

Građani, ovaj izvještaj podnosim vama.

Arnel Isak Facebook page