Armin Alihodžić – BPS SH kandidat za Skupštinu ZDK

Armin Alihodžić rođen 06.10.1993 godine u Visokom.Osnovnu školu završio na Bucima a srednju željezničku školu u Sarajevu.

2012 godine upisuje se na Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.

2017 godine Magistrira na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije i stiće zvanje Magistra za saobraćaj i komunikacije usmjerenje željeznički saobraćaj.

Zaposlen je u firmi Rail Cargo Logistics BH d.o.o.

Oženjen suprugom Aminom. Član je BPS- Sefer Halilović od 2010 godine.

2018 godine na Izbornoj Skupštin izabran je za člana Općinskog i Izvršnog odbora BPS-Sefer Halilović Visoko.

Komunikativan, otvoren, odgovoran, snalažljiv, hrabar i odlučan da se ukljući u riješavanje problema u našoj državi BiH.

Armin Alihodžić je kandidat BPS-Sefer Halilović za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 29.