Apsurdi

Oslobođenje (04.05.2020.)
Piše: Vildana Selimbegović

APSURDI

U ovo čudno doba čovjek razmišlja o svačemu, pa je tako i naš čitatelj Senad J. Hodović vremenima izolacije pokušao dati korisni doprinos.
U kontekstu socijalnih, zdravstvenih, kulturoloških i inih promišljanja, iskristalisala se jedna činjenica koja je u potpunosti kontradiktorna u veoma kratkom vremenskom rasponu. Apsurdnost trenutka i promjene svakodnevnih navika su ga ponukale da pokuša to prenijeti na crtež-karikaturu. Zamolio je da njegovo idejno rješenje i tekst kolegica, prof. likovne umjetnosti Amra Kozić pretoči u ilustraciju.

Tako je njihov zajednički angažman dospio do Oslobođenja.
Hvala im!