Apel za pomoć Berinu Alibegoviću

Obraćamo Vam se sa molbom za finansijsku pomoć za slanje Berina Alibegovića rođenog 2013. godine (sa adresom prebivališta Gornja Zimča BB, Visoko) na liječenje u Francusku. Potrebna su velika finansijska sredstva i to u iznosu od 50.000 KM, pa Vas molimo da u okviru svojih mogućnosti pomognete odlazak na liječenja malog Berina. Njemu je dijagnosticirano oboljenje bubrega, a shodno nalazima potrebna je operacija i postoperativno liječenje u inostranstvu, jer se u BiH ne može izvršiti liječenje. Trenutni troškovi Berinove mjesečne terapije iznose 500 KM, bez ostalih troškova bolničkih posjeta, pregleda i ostalog. Napominjemo da se sredstva trebaju skupiti do početka februara, kada je odobren termin liječenja u Toulouseu u Francuskoj. Berinova majka je Nermina Alibegović, kćerka poginulog borca Nasira Karasalihovića te članica Udruženja “Visoko 92”. Udata je i živi u Gornjoj Zimči sa svojim suprugom i troje djece.

Broj žiro računa je: Addiko bank (bivša Hypo Alpe Adria Bank) 3060332711327318 Nermina Alibegović Također, pozivom na broj 090 291 027 donirate 2 KM za liječenje malog Berina.