Apel građanima za komunalni otpad

Apelujemo naše sugrađane da komunalni otpad iznose van svojih domaćinstava isključivo na dan kada se vrši odvoz istog. Napominjemo da je u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja virusa COVID 19 važno održavati sanitarno-higijenske uslove na što većem nivou.

Molimo Vas da ovaj apel shvatite krajnje ozbiljno i uzornim ponašanjem zaštite sebe i svoje porodice.visoko.gov.ba

PREPORUKE I MOLBA ZA STANOVNIŠTVO GRADA VISOKO O ADEKVATNOM ODLAGANJU KOMUNALNOG OTPADA U NJIHOVIM NASELJIMA I ULICAMA

Obavještavamo javnost i sve korisnike komunalnih usluga u svim naseljima i ulicama u Gradu Visoko da će JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko pored epidemiološke situacije nastaviti redovno svakodnevno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada po planu i programu.

Na web stranici http://jkpvisoko.ba/ i na Facebook stranici JKP Visoko tačnije u servisnim informacijama, a koje se objavljuju svako jutro možete pročitati u kojim naseljima i ulicama se redovno svakodnevno sakuplja i odvozi komunalni otpad za taj dan.

Ovim putem molimo sve stanovnike da budu odgovorni i da usvoje naše upućene preporuke i molbu, kako bi zajednički preventivno djelovali i spriječili pojavu i širenje koronavirusa (COVID-19), a sve u cilju da sačuvamo zdravlje ljudi u Gradu Visoko.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko preporučuje stanovništvu i svojim korisnicima komunalnih usluga sljedeće:

  1. Da svoj komunalni otpad iz domaćinstva odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog ( kontejneri, hajfiši, kante, itd ), a da male kante koje su raspoređene po Gradu Visoko isključivo koriste za sitne komunalne otpatke za koje su iste namijenjene;
  1. Da svoj komunalni otpad iz domaćinstva uredno odložen u adekvatne kante, iznesu iz svojih privatnih prostora (dvorišta) pred svoj ulaz u dvorište jer naši radnici po Zakonu ne smiju ulaziti u tuđi privatni prostor;
  1. Da svoj komunalni otpad iz domaćinstva iznose samo onaj dan kad je po planu i programu određeno da će se vršiti odvoz komunalnog otpada u njihovoj ulici ili naselju, koji možete pročitati na našoj web stranici http://jkpvisoko.ba/ i na našoj Facebook stranici (JKP Visoko) i
  1. Da svoj infektivni otpad (medicinske maske, rukavice i maramice) uredno odlože u postavljenje posude (kante) koje su namijenjene za odlaganje istog.
Unaprijed se zahvaljujemo stanovništvu na razumijevanju i povjerenju!
HVALA!
JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko