Anketiranje poljoprivrednih gazdinstava na području općine Visoko od 1. do 15. decembra

Obavještavamo vlasnike farmi i poljoprivrednih domaćinstava da će se u periodu od 1 – 15. decembra u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja (GIF) od interesa za FBiH za 2018. godinu sprovoditi anketiranje gazdinstava. Anketiranje na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

GIF-om 2018. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), upotrebi poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi na gazdinstvu, podaci o rentama i cijenama zemljišta i međufaznoj potrošnji u poljoprivredi

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se biti objavljeni u agregiranom obliku. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

 

Press Općine Visoko