Anketa o obrazovanju odraslih u Federaciji BiH

OBAVIJEST – ANKETA O OBRAZOVANJU ODRASLIH U FEDERACIJI BIH

Obavještavamo građane da će anketar ovlašten od strane Federalni zavod za statistiku u periodu od 01.02. do 31.03.2017. godine, u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na području općine Visoko provesti Anketu o obrazovanju odraslih u Federaciji BiH.

Anketa o obrazovanju odraslih je istraživanje koje je usmjereno  na osobe starosne dobi od 25 do 64 godine koje žive u privatnim domaćinstvima. Svrha istraživanja je prikupljanje informacija o učešću posmatranih osoba  u svim oblicima cjeloživotnog učenja – formalno, neformalno i informalno učenje.

Anketa o obrazovanju odraslih se provodi u svim zemljama članicama Europske unije, državama EFTA i državama kandidatima za članstvo u EU, prema jedinstvenoj metodologiji propisanoj od Eurostat – a, što obezbjeđuje međunarodnu uporedivost podataka.

Molimo građane za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci za pojedince i domaćinstva su povjerljivi i koristiće se isključivo u statističke svrhe u skladu sa članom 37. Zakona o statistici Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 63/03 i 9/09) i Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06).

visoko.gov.ba