Anel Lepić – akademski slikar

anel_Lepic_izlozba_00Anel Lepić rođen je 23.04.1989. godine u Visokom. Već od ranog djetinjstva pokazuje veliki naklon prema likovnoj umjetnosti, te ratne dane provodi crtajući na papirnim kesama, gdje se počelo nazirati njegovo životno opredjeljenje. Nakon završene Osnovne škole “Safvet-beg Bašagić” Visoko, odlučuje da ne upiše Srednju školu primjenjenih umjetnosti u Sarajevu, već upisuje Gimnaziju “Visoko” u Visokom, lingvistički odsjek. Ni u srednjoj školi ljubav prema likovnoj umjetnosti nije izgubljena, te se u gimnazijskim danima intezivno počeo baviti muzikom.
Anel kaže da je za njega veza između ove dvije umjetnosti neraskidiva, konstantno uči o jednoj služeći se drugom, podjednako im posvećuje pažnje i podjednako mu znače. Nakon završene gimnazije, upisuje studij Historije umjetnosti i Arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, koji okončava nakon jedne godine. Akademiju likovne umjetnosti u Sarajevu upisuje 2009. godine i od tog perioda počinje sve veća ekspanzija njegove umjetnosti. Za vrijeme studija najveće interesovanje pokazuje prema polju slikarstva, iako se nerijetko izražava u polju kiparstva, grafike, filma i dizajna. Međutim, za sebe kaže da mu je do današnjeg dana crtež ostao najbliži i najiskreniji. Za vrijeme studija prvog ciklusa na akademiji za svoj rad dobiva mnogobrojna priznanja i nagrade, gdje se izdvajaju priznanje i stipendija “Suada Dilberović”, iz kategorije izuzetno nadarenih studenata, te priznanje i stipendija “Karim Zaimović”. Uporedno izlaže širom Bosne i Hercegovine i zemljama regiona, gdje učestvuje u različitim umjetničkim projektima, likovnim kolonijama i radionicama. U decembru mjesecu 2012. godine, studijski boravi u Berlinu, gdje izlaže kratke filmove u okviru projekta “Limited spaces” (Sarajevo – Berlin). Nakon završenog prvog ciklusa studija na akademiji i mnogobrojnih ponuda za studij izvan Bosne i Hercegovine, Anel iz ličnih razloga odlučuje da svoj dalji studij nastavi u Sarajevu. Diplomirao je 2013. godine pod mentorstvom prof. mr. Radosava Tadića i doc. dr. Lemje Akšamije – Chabbouh, na temu “Smrt – konačni san ili konačno buđenje”. Njegov diplomski rad jednim dijelom bio je i konceptualno osmišljen, gdje se predstavio ciklusom radova “Put u nepoznato”, a ista problematika zaokuplja njegov trenutni umjetnički rad, koju dalje razrađuje pri master studiju na sarajevskoj akademiji. Anel kaže da mu je kvalitetna konceptualna umjetnost jako bliska, te da mi ciklus “Put u nepoznato” predstavlja nešto jako lično i drago jer se direktno vezuje za njemu drage ljude, i odlučio je da ove radove izlaže javno. Trenutno je student master studija pod mentorstvom prof. mr. Josipa Alebića i doc. dr. Lemje Akšamije – Chabbouh. 2014. godine učestvuje u projektu “In parellel” (“Kunst ist da und dort/initiative Sarajevo – Graz”), u Grazu, gdje studijski boravi, izlaže i učestvuje u različitim umjetničkim radionicama. Iste godine učestvuje i u Somboru, u okviru projekta “Art Okupacija”, umjetnost i javni prostor. Izabran za jednog od 10 svjetskih slikara tematike smrti kao predstavnik Bosne i Hercegovine za projekat “Death All Around” u Kairu. Zainteresovanost prema njegovom umjetničkom radu pokazale su i najveće svjetske galerije, u prvu ruku prestižna New Yorkška Broadway galerija. Osim što je član više umjetničkih udruženja i organizacija, Anel aktivno učestvuje u volonteskom radu i radu sa mladima. Izdvajaju se volonterski rad na projektu “Aus-grenzung – Isključenje”, projekat Evropske unije između dvije škole iz Hamburga i dvije škole iz Visokog, volenterski rad u saradnji sa austrijskim Biroom za kulturnu saradnju sa BiH sa sjedištem u Sarajevu, te je volonterski obavljao dužnost pomagača i stručnog saradnika pri vođenju “Male likovne radionice” za učenike i nastavnike u Osnovnoj školi “Kulin ban” u Visokom.

Za centralnu temu svojih slika uzima temu smrti. Analiziranje i likovnim predstavljanjem ove tematike, pravi jednu vrstu emocionalnog filtera, te u tom kontekstu pojam smrti predstavlja kao pojam koji nas direktno ograničava na život. Anel trenutno živi i djeluje u Sarajevu i Visokom, te za budućnost obećava dalji aktivan umjetnički rad i planira upis doktorskih studija.