Analizirane aktivnosti policijskih stanica u proteklom periodu

650

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova u Zenici, policijski komesar Semir Šut sa saradnicima održao je radni sastanak sa komandirima policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona, te šefovima organizacionih jedinica u sektorima uniformisane i kriminalističke policije. Početku sastanka je nazočio ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Hajrudin Žilić koji se prisutnim kratko obratio, pozdravivši ih i poželivši im uspješan rad. Na sastanku su analizirane aktivnosti policijskih stanica u proteklom periodu, te je u skladu sa utvrđenim dnevnim razmatrana Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2015. godine, kao i druga pitanja.

U dijelu analize rada policijskih stanica, svi komandiri su pojedinačno prezentovali stanje kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području iz njihove nadležnosti, istaknuli najznačajnije aktivnosti koje se sprovode u stanicama, uz poseban osvrt na aktuelne pojačane mjere i akcije koje se provode, te se razgovaralo o ljudskim i materijalno-tehničkim kapacitetima i resursima kojim policijske stanice raspolažu. U ovom dijelu policijski komesar je iznio svoja zapažanja i primjedbe, te naložio određena zaduženja komandirima, kako bi se uz raspoložive kapacitete stanje bezbjednosti na području cijelog Kantona održalo povoljnim.

Kako je utvrđeno izvršenom analizom stanja bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona u prvom tromjesečju 2015. godine, aktuelni parametri ukazuju na činjenicu da je smanjen broj krivičnih djela za 7,6 %, te da je povećana ukupna rasvijetljenost istih. Kako je konstatovano, ukupan broj prekršaja u oblasti javnog reda i mira je manji za 2,5 %, dok je broj povrijeđenih lica u navedenim slučajevima takođe smanjen za 22,1 %. Evidentno je povećanje broja saobraćajnih nezgoda za 25,6 %, te je veći broj povrijeđenih lica, dok je broj smrtno stradalih isti kao i prošle godine, a radi se o sedam lica. Radi poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, policijski službenici su u skladu sa planiranim aktivnostima intenzivirali represivne mjere na terenu, te su za počinjene prekršaje i krivična djela u saobraćaju sankcionirali ukupno 20.671 učesnika u saobraćaju, što je za 21,6% više nego u istom periodu prethodne godine.

U drugom dijelu sastanka je, a na osnovu prezentirane analize i komparacije sa uporednim periodom, te činjenice da tokom izvještajnog perioda nije bilo događaja koji su bitnije mogli ugroziti osjećaj sigurnosti građana, konstatovano da je bezbjednosna situacija tokom prvog tromjesečja 2015. godine, na području Zeničko-dobojskog kantona bila zadovoljavajuća. Takođe je zaključeno da će Uprava policije nastaviti sa intenzivnijom kontrolom i nadzorom izvršavanja svih poslova i zadataka iz nadležnosti policije, što u jednom dijelu predviđa i postupanje u skladu sa Akcionim planom mjera i radnji Uprave policije MUP-a ZDK za 2015. godinu, kao i u skladu sa Akcionim planom za strateško planiranje.

U nastavku radnog sastanka se razgovaralo i diskutovalo o unapređenju rada policijskih službenika, povećanju radne discipline kao i profesionalnog ponašanja policijskih službenika, te o drugim aktuelnim pitanjima.

Komentari

komentara