AMUS: Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene u iznosu 100.000 KM

Upravni odbor „Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca“ (AMUS), na sjednici održanoj u ponedjeljak, 15. 3. 2021. g., donio je jednoglasnu odluku o otvaranju Konkursa za dodjelu sredstava za kulturne namjene, u skladu s Pravilnikom o fondu za kulturne i socijalne namjene, u ukupnom iznosu 100.000 KM.

KONKURS se nalazi na web-stranici AMUS-a i otvoren je od 15. 3. 2021. godine. Rok za prijavu je 30 dana od dana objavljivanja.

Godinama AMUS u svom radu kontinuirano stimulativno djeluje na razvoj stvaralačkih djela. Osigurati stvaralački prostor jedna je od obaveza koju članovi Upravnog odbora, sa stručnom službom, postavljaju pred sebe. Godina 2021. bit će godina klasične muzike, jednoglasna je odluka Upravnog odbora.

Djela klasične muzike čine temelj svakog društva. Već decenijama na našim prostorima nepravedno su zapostavljena, iako u Bosni i Hercegovini djeluju značajna kompozitorska imena. Vrlo sporadično ta djela se upisuju u AMUS i, moglo bi se reći, vrlo malo su prisutna u javnom prostoru.

Djela klasične muzike su u najvećem broju oslonjena na temeljno – stručne kompozitore, što doprinosi ukupnom kvalitetu. Prostor za komponiranje ovih djela bit će podržan od AMUS-a, koji brine o svim autorskim djelima i njihovom plasmanu. Godina klasične muzike sigurno će biti izazov za kompozitore, jer time otvaramo prostor za nove vrijednosti, motivirajući savremene kompozitore klasične muzike da svoj talent pretvore u djela koja će parirati današnjim svjetskim kompozitorskim ostvarenjima.

Inspirativna kulturna baština klasičnih djela bh. kompozitora sigurno će biti motiv današnjim kompozitorima da upišu svoja djela u bosanskohercegovačku stvaralačku arhivu. Kao i za sva autorska djela u BiH, AMUS će pomno brinuti i o njihovom plasmanu, što će biti dodatni poticaj za stvaraoce.

KONKURS je otvoren za kompozitore iz Bosne i Hercegovine, s detaljno navedenim uvjetima. Nadamo se da će ovaj program doprijeti do talenata i ponuditi budućim slušaocima nove percepcije muzičkog stvaralaštva.

AMUS