Amir Zukić za Radiosarajevo.ba: 5.5 miliona KM za mala i srednja preduzeća

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić kroz ministarstvo na čijem je čelu zadužen je za pomoć privredi kroz razvoj preduzetničkih aktivnosti, dodjelu grantova i provedbu projekata za mala i srednja preduzeća.

U intervjuu za  Radiosarajevo.ba  govorio je o dosadašnjem radu ministarstva te o inicijativama koje planiraju pokrenuti u narednom periodu.

Prema njegovim riječima, fokus aktivnosti 
dosadašnjeg rada ovoga ministarstva u njegovom mandatu,  bio je usmjeren na stvaranje ambijenta za podsticanje domaćih i stranih investitora,
inteziviranje izgradnje tehnoloških parkova i preduzetničkih zona, a samim tim i povećanje razvojnog potencijala i rasta produktivnosti.

U okviru kapitalnih izdvajanja uradili smo značajnija izdvajanja za podsticanje zapošljavanja, kao i očuvanje postojećih radnih mjesta. Također, na osnovu uočenih problema u poslovanju, a u cilju stvaranja predvidivog i ugodnijeg  investicijskog ambijenta unutar FBiH, trenutno smo u implementaciji određenih faza donošenja zakonske regulative, koja je usklađena s najboljim EU praksama ( Zakon o obrtu i Zakon o poticanju male privrede). Moram istači i da smo inicirali i pokrenuli donošenje novog  Zakona  o unapređenju poduzetničke infrastrukture u FBiH” ,rekao je  ministar Zukić.

amir_zukic_RSA.jpg - undefined

Projektom izgradnje i uspostave poslovnih zona u 
Federaciji BiH ovo ministarstvo je u proteklom periodu 
nastojalo povećati stepen izgradnje nove i unaprijeđenje
postojeće infrastrukture poduzetničkih zona u FBiH.

 

Ministarstvo može i stalno raditi na pojednostavljivanju procedura za prijavu jedinica lokalne samouprave  na ovaj projekt kako bi najkvalitetniji projekti dobili našu podršku. Međutim, olakšice,  kada je riječ o osnivanju poslovnih zona, nešto je na što sada ne možemo utjecati. To pitanje  je u isključivoj nadležnosti lokalnih vlasti”, pojasnio je za Radiosarajevo.ba ministar Zukić.

Kada je riječ o većim izdvajanjima za projekt poduzetničkih zona, kako nam govori, ministarstvo je, pored budžetskih sredstava, u protekle tri godine u saradnji s međunarodnim organizacijama osiguralo i dodatna sredstva u iznosu od oko 4.5 miliona KM,  te nam otkriva kako je u prijedlogu budžeta za 2018. godinu planirano 5 miliona  KM za nastavak ovoga projekta.

“Također, u narednoj godini, a sve cilju stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će provoditi niz mjera usmjerenih na intenziviranje razvoja poduzetništva i jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) kao pretpostavke za značajniji ekonomski rast i smanjenje stope nezaposlenosti“, dodaje Zukić.

Na naš upit o kakvim konkretnim mjerama se radi, ministar Zukić nam pojašnjava da bi se one bi se mogle podijeliti na dvije grupe i to na one koje se odnose na finansijske poticaje namijenjene sektoru malih i srednji preduzeća i one vezane za stvaranje prihvatljivog poslovnog okruženja kroz izmjene postojećih i izradu novih povoljnijih zakonskih rješenja.

“Osigurat ćemo jeftiniji pristup kapitalu MSP-a kroz osiguranje kreditnog programa s preferencijalnim kamatnim stopama, jer nam je cilj pružiti finansijsku podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti“, kaže federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Amir Zukić - undefined

Ministar Zukić nam otkriva da će se kreditna sredstva 
u iznosu od skoro 5.5 miliona KM plasirati putem 
Razvojne banke Federacije BiH, s rokom povrata sredstava
do sedam godina, uz grace periodom do dvije godine i 
kamatnom stopom od 1,5 posto.

 

Minimalan iznos kredita po korisniku će iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i može iznositi do 400.000KM. Odobrena kreditna sredstva moći će se koristiti najmanje u 70 postotnom iznosu za finansiranje stalnih sredstava, a najviše do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina“ objašnjava za Radiosarajevo.ba ministar Amir Zukić.

U razgovoru s ministrom Zukićem dotaknuli smo se i implementacije Uredbe o zapošljavanju i samozapošljavanju mladih u FBiH, u čijoj realizaciji je učestvovalo i ministarstvo na čijem je čelu.

“Uredba o zapošljavanju i samozapošljavanju mladih koja se realizira putem Zavoda za zapošljavanje implementirana je na veoma zadovoljavajućem nivou. Preuzete obaveze zaključenih ugovora su u značajnoj mjeri izvršene, tako da se isplate po ugovorima završavaju početkom 2018. godine. Od utvrđenih sredstava po Javnom pozivu koji je bio raspisan,  zaključeno je ukupno 2672 ugovora u vrijednosti  od 25.875.358,00 KM, a zaposlene su 3922 osobe.  U narednom periodu ovaj program prelazi u nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Svjetskom bankom“, pojasnio je ministar.

Na kraju razgovora je ocijenio da nije u potpunosti zadovoljan provođenjem reformi u FBiH, ali prema njegovim riječima, ako se uzme u obzir zatečeno stanje i veoma kompleksan ambijent u kojem Vlada funkcionira, mišljenja je da je urađeno dosta korisnih i važnih pomaka, koje će biti važna pretpostavka da budu bolji u narednom periodu na putu ekonomskog oporavka i stabilnosti.

 

Naim Kavazić

Radiosarajevo