Amir Zukić: Novac za izgradnju poslovnih zona dodatno će animirati lokalne vlasti

Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta za Faktor je govorio o nekoliko značajnih projekata koje će ovo Ministarstvo realizirati u ovoj godini. Jedan od njih je stipendiranje sa po 1.000 KM 60 učenika u Federaciji koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Zatim, objašnjava zašto je važno ulagati u projekat izgradnje poduzetničkih zona, za što je u ovoj godini Vlada FBiH izdvojila četiri miliona KM. Da stari zanati nisu zaboravljeni pokazuje i ovogodišnje izdvajanje 180.000 KM, ovog Ministarstva za njihov opstanak. Razgovarali smo i o efektima jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Možete li nam nešto više reći o projektu stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja?

– U okviru ovog projekta, podržat će se 60 učenika s područja Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM. Dakle, Ministarstvo ovim projektom potiče učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, a popis tih zanimanja utvrđuju općinska, odnosno gradska vijeća svojom odlukom. Iznos stipendije na godišnjem nivou 1.000 KM, a prednost će imati učenici koji do sada nisu koristili ove stipendije.

Za opstanak tradicionalnih zanata će biti izdvojeno 180.000 KM?

– Već dugi niz godina, tačnije, od 2004. godine, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kroz dodjelu grant sredstava podržava opstanak tradicionalnih i starih zanata koji su propisani Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta. Svi zanati propisani ovom uredbom, koji posluju najmanje 12 mjeseci, imaju sjedište na području Federacije BiH, koji se nalaze u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, moći će se javiti na ovaj konkurs kada se raspiše.

Za razvoj posebnog obrta u ovoj godini ide pola miliona KM. Ko će imati pravo na korištenje ovih sredstava?

– Pravo korištenja imaju obrtnici čija djelatnost pripada području proizvodnih djelatnosti, građevinarstva, popravak motornih vozila i motocikala. I obrti koji se bave popravkom računara i predmeta za ličnu upotrebu i za kućanstvo vezanih zanata. Zatim, područja posebnih obrta, odnosno, poslovi građevinarstva koji postoje najmanje 12 mjeseci. Da imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu bh. državljana, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme. Pravo učešća nemaju korisnici sredstava iz 2017. godine.

Da nam kažete nešto više o projektu jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)?

– Podržat će mala i srednja preduzeća u svrhu povećanja konkurentnosti kroz podršku u tri prioritetne oblasti. Kroz tehnološko unapređenje poslovnih procesa i proizvodnje, te podršku uvođenja standarda i sistema kvaliteta sa fokusom na sektore s najvećim potencijalom za ekonomski rast. Unapređenje znanja i vještina radnika radi produktivnosti i kvaliteta finalnih proizvoda. Povećanje konkurentnost MSP kroz jačanje njihove sposobnosti da posluju na međunarodnim tržištima. Jačanje tržišne pozicije i promocija izvoznih potencijala, te umrežavanje sa inostranim tržištima i poslovnim partnerima.

Koji je osnovni preduvjet za učešće na konkursu?

– Da je MSP registriran u FBiH, da je većinsko vlasništvo bh. državljanina. Da ima najmanje pet uposlenih radnika. Da planira nabaviti novu opremu, da nema dugovanja po osnovu postojećih poreza i drugo. Za ovaj projekat, podnosilac prijave MSP mora osigurati i vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 50 posto ukupnog iznosa za realizaciju predloženog projekta. Svi korisnici će morati uposliti barem jednog novog radnika, a oni privredni subjekti koji budu tražili sredstva za obuku radnika imaju obavezu da u radni odnos prime minimalno pet novih radnika. Na osnovu iskustva iz prethodne godine, kada smo prvi put uveli ovaj projekt i podržali više od 50 preduzeća, nadamo se da ćemo ove godine ojačati konkurentnost još većeg broja MSP-a i dodatno povećati broj novouposlenih u njima. Ukupan iznos odobrenih sredstava za finansiranje ovog projekta iznosi 1.500.000 KM.

Za poticaje novoosnovanim subjektima male privrede Vlada FBiH je u ovoj godini odobrila 800.000 KM. Šta je cilj projekta?

– Cil je je održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede, kroz podršku poduzetnicima u prvoj godini rada. Ovaj projekt se uspješno provodi već duži niz godina na način da Ministarstvo subvencionira troškova registracije, od 1.000 za obrte do 2.000 KM za d.o.o. (društvo ograničene odgovornosti) i troškova doprinosa za maksimalno dva uposlena u trajanju od jedne godine u iznosu od po 3.000 KM. Dakle, maksimalni iznos sredstava koje poduzetnik može tražiti za ove namjene se kreće od 7.000 KM do 8.000 KM, u zavisnosti od vrste privrednog subjekat (obrt ili d.o.o) i broja zaposlenih.

Da nam kažete nešto više o efektima projekta “Izgradnje poduzetničkih zona u FBiH”?

– Vlada FBiH je svojom odlukom za ovu godinu kroz projekat “Izgradnje poduzetničkih zona” u Federaciji BiH odobrila četiri miliona KM, što je do sada najveći odobreni iznos za ovu namjenu. Jedan od razloga za povećanje finansijskih izdataka po ovom projektu su svakako dobri efekti koje smo postigli u posljednjih nekoliko godina. Pored brojne infrastrukutre izgrađene u poslovnim zonama koje smo podržali posljednjih tri – četiri godine, posebno dobre efekte smo ostvarili ulaskom više od 70 novih privrednih subjekata u ove zone i više od 1.400 novouposlenih u poslovnim zonama Federacije BiH. Nadamo se da će ovogodišnja planirana sredstva Ministarstva, za izgradnju poslovnih zona u Federaciji BiH, dodatno animirati lokalne vlasti da ih na najbolji način iskoriste i tako postignemo još bolje efekte ulaganja u zone.

Koji su kriteriji za izbor korisnika ovih sredstava?

– Oni su definirani u Odluci koju je odobrila Vlada Federacije BiH, a najznačajniji od njih su kvalitet projekta, broj aktivnih korisnika zone, broj zaposlenih u zoni, trend privlačenja investitora u posljednje tri godine, stepen aktivne iskorištenosti zone…

faktor.ba