Amir Ganić, zastupnik u Skupštini ZDK: „Polaganje računa građanima“

S obzirom da su mandati svih političkih izabranika za mandatni period 2014.-2018. pred sami kraj, osjećam potrebu da građanima „položim“ račun za učinjeno u protekle četiri godine, kao zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Pored navedenog, građani trebaju znati ko je šta i koliko učinio kao izabranik, posebno zbog činjenice da su neki izabranici svoje mandate „prespavali“ u zastupničkim i/ili ministarskim klupama, a u ovo predizborno vrijeme, jeftinim trikovima, svojatajući tuđe zasluge, pokušavaju ponovo pridobiti simpatije glasaća.

Ovom prilikom ću pomenuti samo neke od krucijalnih stvari/problema/pitanja itd. za koje s punim pravom i odgovornošču mogu tvrditi da sam sām ili u saradnji sa svojim kolegama/koleginicama zaslužan što su realizovane.

 1. Rješavanje i izgradnja podvožnjaka regionalne saobračajnice R-445 na dijelu kod skretanja za Radinoviće, (inicijativa kolege Mufida Bećarevića koja je kasnije podnešena kao zajednička inicijativa svih „visočkih zastupnika“)
 2. Amandmanskim djelovanjem na buđet Zeničko-dobojskog kantona (2016., 2017., 2018.) skupa sa Mufidom Bećarevićem i Meldinom Ugaraka, osnovnoj školi Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru obezbijeđeno je 210.000,00 KM,
 3. Inicijativom prema Vladi ZDK obezbijeđeno 93.000,00 KM za izgradnju kanalizacione mreže G. Poriječani,
 4. Amandmanskim djelovanjem i inicijativom prema Vladi ZDK odobrena sredstva za izgradnju dijela lokalnog puta u Poriječanima,
 5. Putem amandmana na buđet ZDK (2017.) skupa sa kolegom Mufidom Bećarevićem obezbijeđena sredstva za izgradnju tribina na nogometnom stadionu u Buzić Mahali u iznosu od 5.000,00 KM.
 6. Zastupničkim inicijativama i urgencijama obezbijeđene brojne finansijske pomoći za sportske kolektive sa područja općine Visoko, socijalne slučajeve, kao i pomoći za teško oboljele iz grupe demobilisanih branilaca i njihovih porodica sa područja općine Visoko,
 7. Zastupničkom inicijativom koju je Skupština ZDK podržala, promijenjen Datum obilježavanja ZDK (29.august koji je ujedno i Dan općine Visoko),
 8. Brojne zastupničke inicijative upućene prema resornim kantonalnim i federalnim ministarstvima, javnim ustanovama i preduzećima kako sa područja ZDK tako i sa ostalih nivoa vlasti, a koje su se odnosile na različitu problematiku kao što je:
 9. rješavanje problema u nastavnom procesu za djecu sa autizmom i/ili drugim zdravstvenim poteškočama,
 10. kroz zastupničke inicijative ali i aktivno sudjelovanje u Komisiji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, zalaganje za što objektivnije Kriterije prilikom konkursa za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama,
 11. brojni amandmani posebno na Zakon o Osnovnoj školi, koji su se odnosili na vračanje na osmogodišnje obrazovanje, ukidanje proljetnih raspusta, prerani polazak djece u školu, itd.
 12. inicijativa za uvođenje u nastavni proces u MŠC „Hazim Šabanović“ Visoko nekoliko odjeljenja učenika za prehrambene tehnologe i prerađivače kože,
 13. ukazivanje na problematiku preopterečenosti učenika „najnižih“ razreda njihovim đačkim torbama,
 14. inicijative usmjerene na zaštitu kulturno-historijskog blaga (inicijativa za zaštitu Instituta sevdaha fondacija Omer Pobrić),
 15. inicijative prema resornom kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usmjerene za pojačanu kontrolu i zaštitu životinja od zaraznih bolesti sa posebnim akcentom za nabavku vakcina za bolest „Plavi jezik“,
 16. za problematiku izdavanja rješenja o pretvorbama zemljišta i izdavanju poljoprivrednih dozvola,
 17. problematika o utrošku i preraspodjeli sredstava od vodnih naknada na području ZDK po općinama,
 18. brojna zastupnička pitanja, inicijative i intervencije usmjerene u rješavanje problema neprijatnih mirisa koji dolaze iz preduzeća „Prevent leather“ Visoko,
 19. inicijative za zbrinjavanje i zapošljavanje invalidnih osoba u JP Autoceste FBiH,
 20. inicijativa za prekategorizaciju lokalne ceste Ozrakovići-Mulići-Poriječani-Dobrinje, u regionalnu cestu II reda,
 21. ukazivanje na probleme u funkcionisanju LD Srndać Visoko,
 22. problematika o broju građana općine Visoko koji boluju od najtežih oboljenja, itd.

Uz sve pomenuto, smatram da sam pripadao grupi aktivnijih zastupnika kada je u pitanju učešće u radu kantonalne Skupštine, što potvrđuju i izvještaja CCI.

Sve gore navedeno je provjerljivo i putem sredstava informisanja (javnih medija i portala) građani su imali priliku uvjeriti se u isto, tokom protekle četiri godine mandata, koji sam proveo kao zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Za svo vrijeme mandata, pokušao sam, gdje god su to prilike i okolnosti dozvoljavale djelovati lokalpatriotiski, u skladu sa neslužbenim sloganom koji je vrijedio prije četiri godine „Glasaj Visočki“.

Međutim, konačnu ocjenu vlastitog rada i djelovanja kao skuštinskog zastupnika, ostavljam neka procijeni sud javnosti.

S Poštovanjem

Prof. dr Amir Ganić