Amir Ganić (ASDA): Što prije riješiti pitanje nepodnošljivog smrada u Visokom

Visočki zastupnik u Skupštini ZDK, Amir Ganić (ASDA), na sjednici Skupštine ZDK kroz zastupničku inicijativu aktuelizirao je validnost ekoloških dozvola i kvaliteta zraka koji udišu Visočani.

U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine ZDK podnosim inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Tražim od Uprave za inspekcijske organe odnosno, sektora  za zaštitu okoline da u što skorijem vremenu posjete šire gradsko područje općine Visoko u terminima poslije 18:00sati i konstatuju nepodnošljiv smrad koji dolazi iz kompanije Prevent smješten u bivšem kompleksu KTK Visoko – Topuzovo Polje.