Ambasador SAD Eric Nelson u posjeti BIOS-u (Video/Foto)

Povodom Međunarodnog dana žena na selu, danas je američki ambasador u BiH Eric Nelson posjetio zadrugu BIOS Visoko, u Gornjoj Vratnici.
Ambasador Nelson se susreo sa direktoricom zadruge BIOS Visoko Elvirom Kadrić, koja je predstavila različite aktivnosti ove zadruge, koja okuplja preko 800 članova i članica, od čega 30 posto čine žene.

Ova posjeta je bila prilika za razmjenu informacija i iskustava o podršci kroz Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) prema aktivnostima većeg uključivanja žena u sektoru poljoprivrede.

Danas se obilježava Svjetski dan žena na selu, koji je dogovoren na konferenciji UN posvećenoj ženama održanoj u Pekingu 1995. godine.

Bosna i Hercegovina se obavezala na provođenje međunarodnih dokumenata koji se bave pitanjima žena na selu, među kojima su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 14. i Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.