Ambasador OSCE Misije u BiH boravio u Općini Visoko povodom romskog aktivizma „Imam pravo da imam prava“

UG Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko posljednjih godina aktivno uključuje žensku populaciju kroz Mjesec dana ženskog romskog aktivizma pod nazivom „ IMAM PRAVO DA IMAM PRAVA “.Ove godine UG ORI „Budi mi prijatelj je organizovalo mjesec dana ženskog romskog aktivizma u saradnji sa Ženskom romskom mrežom „Uspjeh“ BiH, Općinom Visoko, OSCE-om i Unicef-om. Ovogodišnji mjesec dana ženskog romskog aktivizma podjeljen je na 4 teme i u svakoj sedmici će biti obuhvaćena posebna tema.

1. Prva sedmica: „Politička participacija Romkinja“ .

2. Druga sedmica: „Nasilje u porodici“

3. Treća sedmica: „Diskriminacija Roma/Romkinja“

4. Četvrta sedmica: „Siromaštvo Roma/Romkinja“

Ovim povodom danas je u Općini Visoko održan okrugli sto pod nazivom “Položaj marginalizovanih žena u BiH (zdravstvena zaštita, obrazovanje, zapošljavanje)”. Okruglom stolu prisustvovao je ambasador OSCE misije u BiH Jonathan Moore šef terenskog ureda OSCE-a u Travniku, Cristiano Barale, Općinska načelnica mr.sci Amra Babić sa saradnicima i predstavnici različitih udruženja sa područja općine Visoko koji su došli da svojim prisustvom daju podršku ovom projektu. O samom projektu i programu implementacije ovog projekta tokom narednih mjesec dana govorila je članica Udruženja „Budi mi prijatelj“ i vijećnica Općinskog vijeća Visoko Melina Pirija.

Ambasador OSCE-a misije u BiH Jonathan Moore na današnjem sastanku obratio se riječima:“U proteklom periodu predstavnici misije OSCE-a u BiH sastali su se sa Mrežom romkinja BiH, Federacije i R.Srpske, gdje smo govorili o veoma konkretnim pitanjima i problemima. Misija OSCE  u BiH je nevladina organizacija koja ne raspolaže sa velikim resursima, ali koja je uvijek spreman dati podršku marginaliziranoj grupi društva. Ipak, smatramo da možemo skrenuti pažnju na veoma važna pitanja, u kontekstu toga, današnji sastanak ovdje u Visokom je veoma značajan i drago nam je da imamo tako uspješnu saradnju i da svi dobijete riječ o ovim veoma bitnim pitanjma, jer u društvu ima puno izazova, a to je nešto što žene dobro znaju. Iz tih razloga želimo da sve više čujemo žene i u politici i u općinskom vijeću. Nažalost, realnost je da od ukupno 143 općine u BiH, Federaciji i R.Srpskoj, imamo samo 6 načelnica. Ja mislim da moramo da čujemo sve više i ženskih glasova, jer svi imaju pravo glasa i to je princip demokratskog društva.“

Načelnica Babić ovim povodom kazala je: “Mi imamo jako dobru saradnju sa OSCE-om i na mnogim projektima smo sarađivali. Drago mi je što imamo priliku da realizujemo i ovaj projekat. Općina Visoko inače u svojim svakodnevnim aktivnostima trudi se da radi i unapređuje život svih građana, a posebno kada je riječ o osjetljivim kategorijama društva. Žene inače, a posebno marginalizirane žene poput Romkinja trebaju biti u našem fokusu. Trenutno spremamo jedan projekat u saradnji sa USAID-om kako bismo pokušali da finansijski osnažimo žensko poduzetništvo marginalizirane grupe žena gdje postoji šansa i za žene Romkinje da se uključe. Koristim ovu priliku da ih pozovem. U kontinuitetu smo radili projekte plasteničke proizvodnje, ljekovitog bilja, edukacija i podizanja zasada jagodičastog voća i uvijek davali prvenstvo ženama, a posebno ženama osjetljivih kategorija, tako da mi je drago da će i ovaj projekat podići standard ove kategorije marginaliziranih grupa u društvu.“

Press Općine Visoko

Visoko.gov.ba