AM SDA Visoko: Saopćenje za javnost

Nakon što je na sjednici Povjereništva Asocijacije mladih SDA BiH imenovan Odbor za međunarodnu saradnju AM SDA BiH, danas je u Centrali SDA održan i prvi radni sastanak Odbora.

Almir Ljeskovica, predsjednik AM SDA Visoko je imenovan u navedeni Odbor.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom polažaju mladih i Asocijacije mladih u međunarodnim okvirima kao i o načinima poboljšanja tog položaja.

Konstatovano je da postoji mnogo potencijala i prostora za rad sa BH dijasporom, bošnjačkom omladinom u regiji, Evropi, Turskoj kao i prekookeanskim zemljama. Asocijacija mladih i država Bosna i Hercegovina moraju biti sjedište okupljanja svih BH državljana van Bosne i Hercegovine.

Također, članstvo i učešće u organizacijama poput YEPP-a (Mladi Evropske narodne stranke) i ICYF-a (Omladinski forum islamske saradnje) moraju se iskoristiti za što bolje pozicioniranje Bosne i Hercegovine i Asocijacije mladih u tim okvirima.

Pored Almira Ljeskovice, iz Visokog su imenovana još dva člana/ice u ostale odbore. Tako je u Odbor za projekte AM SDA BiH imenovana Emina Jusić, a Tarik Halilbegović u Odbor za PR i društvene mreže AM SDA BiH.

Asocijacija mladih SDA Visoko