Alternativa: Postignuti izvanredni rezultati u prodaji panela od kamene vune

Postignuti izvanredni rezultati u prodaji panela od kamene vune

Od puštanja u rad linije panela sa ispunom od kamene vune, za vrlo kratko vrijeme postignut je vrhunski kvalitet proizvoda, čemu svjedoče pozitivne kritike koje smo dobili od kupaca, montera ili krajnjih korisnika.

Proširenjem asortimana termoizolacionih panela, kupci su nas svrstali u red najozbiljnijih regionalnih kompanija, pristupajući sa velikim respektom našim proizvodima, što nam pričinjava veliko zadovoljstvo i obavezuje nas na još predaniji rad.

Alternativa d.o.o