Almir Ljeskovica: Reakcija na Odluku JKP “Visoko” o prestanku prikupljanja i odvoza otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva

Almir Ljeskovica
Gradsko vijeće Visoko, vijećnik


JKP „VISOKO“doo Visoko
Naselje Luke II br 16
71300 Visoko
n/p Hasan Prelić, direktor


PREDMET: REAKCIJA
Poštovani,
Ovu rekaciju pišem ponukan Vašom posljednjom Odlukom od 11.03.2021. o prestanku
odvojenog prikupljanja i odvoza otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva, odnosno luga
i pepela na području Grada Visoko sa 15.03.2021.
Svjedoci smo da su u našem gradu i okruženju temperature i dalje niske, da će se prema
vremenskim prognozama iste zadržati još neko vrijeme i s tim u vezi veliki broj naših
sugrađana i dalje mora da loži i na taj način zagrijava svoje stambene prostore. Posljedično, i
dalje će nastajati lug i pepeo i naši sugrađani će biti dovedeni u situaciju da traže alternativne
načine zbrinjavanja luga i pepela, a koji mogu dovesti do zagađenja okoliša i životne sredine.
Od dostavljanja Vaše Odluke medijima u vidu obavijesti, a koja je još jedna u nizu onih sa
negativnim posljedicama po stanovnike Visokog, mnogo sugrađana mi se obratilo po ovom
pitanju.
Kao izabrani vijećnik Vas pozivam da ponovo razmotrite Odluku te istu promijenite i počnete
raditi u korist stanovnika Grada Visoko. Očekujem da ćete nastaviti sa odvozom luga i pepela
do kraja grijne sezone.


S poštovanjem!
Visoko, 12.03.2021.
s.r. Almir Ljeskovica, vijećnik u GV Visoko