Almir Čolan u Sarajevu: Vjera, uspjeh, poslovanje, liderstvo

5. novembar u 18:00, UNITIC amfiteatar (Sarajevo)

Rijetke se knjige koje u isto vrijeme govore o vjeri i uspjehu ili o uspjehu kroz islamske principe.

Još su rijeđi predavači koji u isto vrijeme odlično vladaju naučnim disciplinama koje tretiraju lidertsvo, menadžment i uspjeh i islamskim naukama.

Almir Čolan je uspješni Sarajlija koji živi i radi u Australiji. Područja njegova rada i istraživanja su islamske finansije, liderstvo, menadžment.

U ponedjeljak 5. novembra 2018. godine imate priliku prisustvovati seminaru mr. Almira Čolana na temu:

VJERA I USPJEH – ISLAMSKE FINANSIJE – POSLOVANJE – LIDERSTVO.

Ovo predavanje ima za cilj da pomogne polaznicima da se bolje upoznaju sa islamskim pogledom na rad, novac i uspjeh. Pored predavanja imati ćete priliku za postavljanje pitanja, razgovor i upoznavanje sa predavačom.

Vrijeme: Ponedjeljak 5. novembar 2018. godine u 18:00h
Mjesto: UNITIC amfiteatar, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 SARAJEVO

Kupite ulaznicu i rezervišite svoje mjesto putem Kupikartu.ba portala.

KUPI KARTU – 20 KM

Prodajna mjesta

PREDAVANJE – DRUŽENJE – PITANJA & ODGOVORI

OSLOBODITE SNAGU U SEBI

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE
Amer: +387 61 257 500
info@auscif.com

Biografija predavača

Almir Čolan je direktor Australskog Centra za Islamske Finansije (AUSCIF) i Vakufa Australije, član Upravnog odbora Garden Koledža i savjetnik za karijere u Ilim Koledžu. Član radne grupe pri AAOIFI-u (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Savjetuje brojne organizacije koje se bave islamskim finansiranjem, investicijama i poslovanjem.

Također, bio je predavač na predmetu Islamske finansije i tržište kapitala na Univerzitetu La Trobe u Melburnu (Australia). Na ovom Univerzitet obavljao je funkciju i člana Upravnog odbora na magistarskom studiju, smjer Islamsko bankarstvo i finansije. Bio je i član Savjetne grupe za razvoj i reviziju univerzitetskih smjerova na NMIT-u te član Upravnog odbora Islamskog konzulata Viktorija.

Završio je MBA iz poslovnog upravljanja (Biznis i Menagement) na Univerzitetu Deakin, a magistarski studij iz islamskog bankarstva i finansija na Univerzitetu La Trobe u Melburnu. Na ovom studiju dobio je najvise priznanje – Dekanovu nagradu za “Academic Excellence”.

Njegov rad možete pratiti na web stranici almircolanbih.com, Facebook stranici Almir Čolan – BiH , YouTube kanal.

»Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste drugim ljudima«
Poslanik Muhammed a.s. 

Akos.ba