Alma Ras: Javni poziv za Eko projekat

POZIV ZA PRIJAVU EKO PROJEKTA

Alma Ras će finansijski podržati i implementirati projekat značajan za zaštitu životne sredine

Svjesni činjenice da je kvaliteta okoliša ključna za zdravlje svih nas, odnosno naš odnos prema njoj, Alma Ras odlučila je pokrenuti eko projekat koji će imati pozitivan učinak na kompletnu društvenu zajednicu. Ova kompanija podržat će udruženje koje ima društveno korisnu ideju, te onaj projekat koji odabere, u potpunosti će finansirati. Prednost će imati ona udruženja čije ideje budu održive i s dugoročnijim pozitivnim efektima.

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije/udruženja da prijave svoje projekte, a rok za prijavu je do 10. maja, 2021. godine.  Formular možete pronaći ovdje, a ispunjene prijave pošaljite na email adresu: ekoprojekat@alma-ras.com na kojoj također možete dobiti informacije koje su vam potrebne za prijavu.

Inače, Alma Ras je kompanija koja svoje poslovanje nastoji uskladiti sa zaštitom okoliša. Početkom prošle godine povukla je sve plastične kese iz svojih poslovnica, odnosno zamijenila ih s biorazgradivim i na taj način dala doprinos očuvanju životne sredine.  Pokrenut je i projekat razdvajanja i reciklaže, te pravilnog odlaganja otpada u sektoru proizvodnje. Na određenim lokacijama obezbijeđeni su prostori s adekvatnim spremnicima za odlaganje najlona, papira, plastike, kartona kao i kontejneri za odlaganje elektro materijala. U narednom periodu ovaj projekat će se implementirati i u ostalim gradovima gdje se nalaze pogoni kompanije.

#cuvajmookolinu #zastitimozivotnusredinu #društvenaodgovornostjebitna

Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinima dodjele sredstava u okviru EKO projekta

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i način dodjele finansijskih sredstava u okviru EKO projekta koji organizuje Alma Ras d.o.o.

 1. CILJEVI PROJEKTA

Cilj ovog projekta jeste dodjela sredstava za finansiranje EKO projekta kao društveno korisnog projekta.

 1. PODRŠKA

Dodjeljujemo tri (3) granta u vidu bespovratne finansijske podrške u iznosima od:

 • 5.000 KM – 1 grant
 • 5.000 KM – 1 grant
 • 5.000 KM – 1 grant

Grantovi će biti dodjeljeni za najbolje ocijenjene poslovne ideje. Ukoliko komisija procjeni da je projekat kvalitetan i da su potrebna veća sredstva od predviđenih može se donijeti odluka da se sredstva za dva projekta objedine u jedan.

 1. KORISNICI

U ciljne korisnike podsticaja spadaju udruženja koja svoje prijave dostave u periodu od 12. aprila do 10. maja 2021. godine.

Za ona udruženja koja već posjeduju vlastiti obrt/biznis i imaju ideju koja će unaprijediti njihovo poslovanje najbitnije je sljedeće:

 • da je osnivač/vlasnik državljanin BiH;
 • da popuni obrazac dostupan na alma-ras.com;
 1. NAČIN OCJENJIVANJA

Uvid u pristigle prijave imat će žiri imenovan od strane organizatora.

Prilikom odabira u obzir će se uzimati i bodovati. Maksimalan broj bodova za svih pet kategorija je 100 bodova, odnosno 20 bodova po kategoriji:

 • Kvalitet poslovne ideje;
 • Održivost poslovnog poduhvata;
 • Inovativnost;
 • Finansijski proračun;
 • Opći dojam

Nakon predselekcije, tri izabrana projekta za pokretanje ili unapređenje biznisa će biti finansirane. Projekti koji prema mišljenju žirija sakupe najviše bodova će biti objavljeni na zvaničnoj web i Facebook stranici i za iste će se moći online glasati. Raspodjela sredstava ovisit će o broju sakupljenih glasova.

Lični podaci će se koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i neće biti objavljeni prije nego aplikanti daju saglasnost.

Aplikanti koji prođu predselekciju i uđu u krug online glasanja trebaju dostaviti sljedeće podatke: kratko predstavljanje djelatnosti u kojoj djeluju, zašto baš njihova ideja treba dobiti glas – maksimalno dvije rečenice.

Podaci će se koristiti isključivo u svrhu kreiranja materijala za objavu u online formi za glasanje.

 1. PREDMET FINANSIRANJA

Projektom je moguće planirati finansiranje troškova poput:

 • kupovina opreme za realizaciju projekta
 • ostali troškovi koji su potrebni za implementaciju mogu biti predmet razmatranja za finansiranje.

Prilikom kupovine opreme, fakture će direktno plaćati kompanija Alma Ras.

Projektom nije moguće planirati finansiranje direktnih troškova poslovanja poput:

 • troškovi plata i doprinosa;
 • troškovi komunalija;
 • troškovi električne energije;
 • troškovi telefona;
 • troškovi zakupa poslovnog prostora;
 • troškovi obuka i edukacija;
 • troškovi noćenja i puta

Iz sredstava poticaja neće se finansirati troškovi koji su nastali prije odabira korisnika i potpisivanja ugovora sa istim.

 1. PRIJAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava na Projekat mora sadržavati:

 1. Popunjen prijavni obrazac koji se nalazi na web stranici alma-ras.com
 2. Šalje se na email adresu: ekoprojekat@alma-ras.com

Aplikanti koji ostvare pravo na podršku u obavezi su dostaviti:

 1. Kopija rješenja o registraciji
 2. Predračun, račun, ugovor ili druga dokumentacija koja je predmet finansiranja
 3. Dodatnu dokumentaciju ukoliko se tokom realizacije pojavi potreba, a sve u skladu sa dogovorom na relaciji kompanija Alma-Ras d.o.o. i partneri i korisnika sredstava.
 1. DINAMIKA I ROKOVI

Predviđeni vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je sljedeći:

 • Poziv ostaje otvoren od 12. aprila do 10. maja do 23:59h.
 • U periodu od 15. maja do 25. maja pristigle prijave ocjenjivat će stručni žiri.
 • Dana 27. maja u 11:00h tri najbolje ideje za pokretanje/unapređenje biznisa bit će objavljeno na zvaničnoj web i Facebook stranici. Za objavljene ideje će biti omogućeno online glasanje.
 • Dana 31. maja u 9:00h završava online glasanje
 • Dana 2. juna u 10:00 bit će objavljena konačna raspodjela sredstava
 • Dana 3. juna u 12:00 bit će organizovana dodjela sredstava i press konferencija
 • U periodu od 7. do 11. juna implementacija dodijeljenih sredstava. Kompanija Alma-Ras d.o.o. zadržava pravo da bude direktno uključena u monitoring i to na način da dodjelu sredstava vrši tek nakon što aplikant ispuni uslove (dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu u poglavlju 6.).
 1. DODATNE INFORMACIJE

U slučaju pitanja i dodatnih informacija upite slati na mail adresu: ekoprojekat@alma-ras.com

ili pozvati na broj telefona 061 475 576.

Kompanija Alma Ras d.o.o. zadržava pravo da proširi Pravilnik ukoliko se u vremenu dok je otvoren poziv dođe do zaključka na osnovu upita zainteresovanih aplikanata, da postoje stavke koje su dvosmislene. Sve izmjene Pravilnika bit će objavljene na zvaničnoj web stranici sa tačno navedenim izmjenama.

Ukoliko kompanija Alma Ras ocijeni da je za jedan projekat potrebno više sredstava, tada će umjesto raspoređivanja troškova na tri granta raspodijeliti na dva ili na jedan.

alma-ras.com