Alma-Ras d.o.o. zapošljava: Oglas za posao

Bez obzira na pandemiju koja je izazvala negativne posljedice na ekonomiju cijelog svijeta, bosansko-hercegovačka kompanija ALMA-RAS d.o.o. OLOVO, lider u proizvodnji finog rublja i spavaćeg programa, nastavlja tendenciju rasta proizvodnih i prodajnih kapaciteta te u skladu s tim nastavlja sa zapošljavanjem, odnosno širenjem AR porodice.
Ukoliko želite postati član uspješnog i stabilnog kolektiva,
PRIJAVITE SE NA OGLAS I POSTANITE DIO NAŠEG USPJEŠNOG TIMA.
Zbog povećanja obima posla, raspisujemo oglas za sljedeće pozicije:

MEHANIČAR ŠIVAČIH MAŠINA
Više izvršioca (m)
Lokacija Visoko

Opis posla:

– Vrši poslove održavanja, opravke, podešavanja proizvodnih šivačih mašina te zamjene rezervnih dijelova;
– Vrši planirane periodične remonte proizvodnih mašina;
– Nudi rješenja koja će olakšati rad na mašinama i povećati kvalitet i produktivnost u proizvodnji;
– Blisko sarađuje sa rukovodiocem pogona i na osnovu naloga poduzima korake i mjere radi osiguranja neometanog i potpunog rada i iskorištenja šivaćih mašina u proizvodnim pogonima;
– Aktivno učestvuje prilikom uvođenje novih modela za šivenje i vrši podešavanje mašina po zahtjevima tehnološke dokumentacije i kontrolnog plana;
– Obučava korisnike proizvodnih mašina o načinu podmazivanja i svakodnevnog održavanja te aktivno otklanja uočene nepravilnosti i o tome vodi zapisnik;

Uslovi:
– SSS (poželjno mehanički ili elektrotehnički smjer);
– Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
– Preciznosti i timski rad.

KROJAČ OPERATER
Više izvršioca (m)
Lokacija Visoko

Opis posla:
– Zaprima i iščitava radne naloge, preuzima šifre za vrste i boje materijala i vrši pripremu za proces mašinskog krojenja materijala;
– Vrši pripremu i nalaganje materijala, uklapanje mustri ili nalaganje krojnih skica, podešava krojne slike i postavlja nalage pod vakuum;
– Vrši kontrolu naloženog materijala, po utvrđenim greškama u procesu i kvalitetu materijalu poduzima mjere na otklanjanju nedostataka po utvrđenoj procedure;
– Pronalazi krojnu sliku u softwareu računara, zadaje komande za lasersko iscrtavanje za mašinsko krojenje;
– Vrši kontrolu prvog iskrojenog otkrojka provjerom kontura i simetrije otkrojka, te u slučaju uočenih nepravilnosti poduzima korake na otklanjaju istih;
– Sortira iskrojene komade po veličinama te ih odlaže po sistemu i proceduri u police i kutije;
– Prati proces pripreme materijala, procesa krojenja, brine se i odgovara za optimalno iskorištenje materijala i kvalitet otkrojaka;
– Po potrebi obavlja i ručno krojenje upotrebom odgovarajućih mašina i alata;
– Vodi evidencije iskrojenih komada i urađenih operacija;

Uslovi:
– SSS;
– Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
– Preciznosti i timski rad.

Nudimo:
– Redovna i stimulativna primanja;
– Stabilan posao;
– Rad u uspješnoj i savremenoj kompaniji;
– Mogućnost edukacije i razvoja karijere.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju biografiju možete dostaviti na mail posao@alma-ras.com, lično ili poštom na adresu:
ALMA-RAS d.o.o.
HR odjel
-Za oglas mehaničar šivačih mašina/krojač operater-
Ozrakovići bb
71300 Visoko

Kandidati koji uđu u uži krug selekcije će biti kontaktirani i pozvani na intervju!
Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objave.
Lokacija: Visoko
Broj pozicija: Više izvršilaca
Datum objave: 13.10.2021. godine
Trajanje oglasa: 15 dana