Alauddin Kebir (Šadrvanska) džamija

Untitled-2Alauddin Kebir (Šadrvanska) džamija, izgrađena prije 1556. godine. Izgorjela 1911. godine u velikom požaru u Visokom. Pretrpjela velika oštećenja u agresiji 92-95. Obnovljena 1996. godine. Turbe šejh Husnije ef. Numanagića (istaknutog muderrisa Ahmed ef. Medrese u Visokom) nalazi se u haremu nedaleko od autobuske stanice  u Visokom. Izgrađeno 2003/04. godine.

Alauddin Kebir (Šadrvanska) džamija se nalazi na privremenoj listi nacionalnih spomenika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.