Alauddin Kebir – Šadrvanska džamija (Foto)

Alauddin Kebir (Šadrvanska) džamija, izgrađena je oko 1556. godine.Izgorjela je 1911. godine u velikom požaru u Visokom. Također,  pretrpjela je velika oštećenja u agresiji 92-95. Obnovljena je 1996. godine. Turbe šejh Husnije ef. Numanagića (istaknutog muderrisa Ahmed ef. Medrese u Visokom) nalazi se u haremu nedaleko od autobuske stanice  u Visokom. Izgrađeno 2003/04. godine.

Alauddin Kebir (Šadrvanska) džamija se nalazi na privremenoj listi nacionalnih spomenika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

 

Društvena mreža FB: FOTO: Alauddin Kebir (Šadrvanska) džamija