Aktivnosti Turističkog info centra općine Visoko?

Ovo je komparacija činjenica za one koji se služe mozgom. Svi oni koji vjeruju više drugima na riječ nego vlastitom razumu nema potrebe da se zahmete.

Na prethodnoj sjednici Općinskog/Gradskog vijeća Visoko ( 30. sjednica – 31.05.2019), između ostalog usvojena je:
INFORMACIJA O RAZVOJU TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO U 2018. GODINI I PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKIH SADRŽAJA SA OSVRTOM NA “ STRATEGIJU RAZVOJA TURIZMA OPĆINE VISOKO 2016-2024“

U službenom izvještaju sa ove sjednice se kaže:

9.  Informacija o razvoju turizma na području Grada Visoko u 2018.godini i prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje turističkih sadržaja sa osvrtom na „Strategiju razvoja turizma Grada Visoko 2016-2024.godina“

Gradsko vijeće je sa  25 glasova ZA, usvojilo informaciju o razvoju turizma na području Grada Visoko u 2018.godini i prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje turističkih sadržaja sa osvrtom na „Strategiju razvoja turizma Grada Visoko 2016-2024.godina“”

Iz istog donosimo:

Info-brochure a list of main transport lines in Visoko

Aktivnosti Turističkog info centra općine Visoko u 2018/ 2019 godini:

1.Sačinjena je baza podataka smještajnih kapaciteta, koja se kontinuirano ažurira;

2.Sačinjena je baza podataka ugostiteljskih objekata iz sektora pružanja usluga pripreme i posluživanja hrane, pića i ostalih napitaka;

3.U cilju promocije i obogaćivanja turističke ponude izrađen je promotivni materijal, na kojem su prezentovani nacionalni spomenici općine Visoko;

4.Urađena je Web stranica Turističkog infa centra,  odnosno turistička ponuda općine Visoko;
https://infovisoko.com/

5.Izrađen je i promotivni video materijal, na kojem je prezentovana raznovrsna turistička ponuda, a kojeg posjetitelji mogu pogledati u prostorijama Turističkog info centra;

6.Imajući u vidu značaj društvenih mreža, kreirana je i facebook stranica Visit Visoko- Turist info centar, na kojoj se prate sva dešavanja iz ove oblasti na području naše Općine; http://visitvisoko.com/

7.Izrađena je nova karta sa poboljšanim sadržajem za potrebe turista, na kojoj su mapirani svi bitni elementi, s ciljem bolje orijentacije posjetitelja;

8.Izrađen je Priručnik/ upustvo za privatne iznajmljivače, u kojem se nalaze svi korisni savjeti kako i na koji način poboljšati uslugu smještaja, kako održati objekat atraktivnim, kao i kodeks ponašanja iznajmljivača prema gostu;

9.Izrađen je Priručnik/ upustvo za restorane i druge ugostiteljske objekte za novu turističku sezonu;

10.Izrađeno je Upustvo: Uloga i odnos lokalnog stanovništva u razvoju turističke destinacije i njihov odnos prema turistima;

11.Općina Visoko, JU Zavičajni muzej i Fondacija AP:BPS su učestvovali na 40. Međunarodnom Sarajevskom festivalu turizma, koji se održao 24 – 26 oktobra 2018., što predstavlja jedan od najboljih vidova promocije nekog turističkog mjesta;

12.Zaposlenici Turističkog info centr konstantno vode evidenciju broja posjeta turista, osluškuju njihove želje i interesovanja, trudeći se da najbolji mogući način prezentuju turističku ponudu, kao i da udovolje zahtjevima turista;

U proteklom periodu zabilježen je značajan broj od 540 posjeta turista u prostorije Turist infa,    iz različitih krajeva svijeta, a najviše Evropljana. Njihova najčešća pitanja vezana su za turističke atrakcije, smještajne kapacitete, gastro ponudu, orijentaciju, prijevozna sredstva i uopće sve informacije vezane za ovo područje.

13.U narednom periodu se planira ostvariti saradnja sa privrednim subjektima koji iskažu interes za oglašavanjem svojih proizvoda i usluga putem  Turističkog info centra općine Visoko;

Promocija proizvoda i usluga privrednih subjekata vršila bi se na način da se putem raznovrsnog promotivnog materijala promovišu i oglašavaju proizvodi i usluge, i to putem: video materijala, mapiranjem objekata na karti, zatim putem: flajera, letaka, brošura, kao i putem zvanične web stranice Turističkog info centra općine Visoko.

______________________

Dana službena stranica Visokog donosi informaciju:
Turistički info centar grada Visoko nudi priliku promocije proizvoda i usluga poslovnih subjekata

Na osnovu “Strategije razvoja turizma na području grada Visoko“ i ciljeva koji su strategijom utvrđeni, a koji se odnose na promociju ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta, kao i drugih subjekata usko vezanih za ovu djelatnost, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti- Turistički info centar grada Visoko, raspisuje:

JAVNI POZIV

Za iskazivanje interesa poslovnih subjekata za promociju proizvoda i usluga putem Turističkog info centra grada Visoko

1. Pozivaju se pravna i fizička lica sa područja grada Visoko, koja su registrovana za pružanje usluga smještaja,  pripreme i usluživanja hrane,  subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom turističkih proizvoda ( suvenira ), kao  i udruženja građana koja imaju registrovanu djelatnost iz oblasti ugostiteljstva, da iskažu interes za promocijom svojih usluga i proizvoda putem Turističkog info centra grada Visoko.

2. Promocija proizvoda i usluga privrednih subjekata će se vršiti putem karte i zvanične web stranice Turističkog info centra grada Visoko, gdje će na vizuelno slikovit način biti prikazani poslovni subjekti, sa osnovnim podacima o svakom posebno. Budući da je karta osnovni i najčešće traženi materijal, reklamiranjem usluga na ovaj način poslovni subjekti su u direktnom dodiru sa turističkom tražnjom.

3. U zavisnosti od iskazanog interesa, Turistički info centar ima u planu kreirati posebne flajere ( brošure ) smještajnih kapaciteta,  kao i  flajere restorana i ostalih objekata ovog tipa, a sve s ciljem bolje promocije i prezentacije usluga turistima.

4. Naknada za promociju proizvoda i usluga, na godišnjem nivou, iznosit će:

–          za pravna lica: 100 KM;

–          za fizička lica: 70 KM;

–          za trgovinsko- zanatske usluge i proizvode: 50 KM;

–          za udruženja građana: 30 KM;

5. Ova novčana naknada će isključivo biti usmjerena u svrhu promocije, kreiranja i izrade promotivnog materijala.

6. Međusobni odnosi između Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Turističkog info centra grada Visoko i poslovnog subjekta, koji je zainteresovan za ovaj način propagande svojih proizvoda će se regulisati ugovorom.

7. Poslovni subjekti koji iskažu interes za promovisanjem svojih proizvoda i usluga, potrebno je da svoje prijave podnesu u prostorijama Turističkog info centra ili na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

8. Svi poslovni subjekti, koji su zainteresovani za javni pozivo, potrebno je da svoje prijave podnesu najkasnije do 01. 07. 2019. godine.

Napomena: Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Turističkog info centra ili na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

Za detaljnije informacije možete pozvati Turistički info centar grada Visoko na broj:  032/ 738-880

Press Grada Visoko 

visoko.ba