Aktivnosti Službe civilne zaštite Visoko

Aktivnosti Službe civilne zaštite za period 01.03. – 21.03.2017.godine.-

 

U periodu od 01.03.2017 godine do 21.03.2017.godine, Služba civilne zaštite u saradnji sa Timom za uklanjanje i uništavanje NUS-a pri Federalnoj upravi civilne zaštite i  Policijskom stanicom Visoko, a po prijavama građana, izmjestila je i predala na uništenje neeksplodirana ubojna sredstva i to:

 

– minobacačka mina 60 milimetara, 2 komada,

– ručna bomba, 1 komad.

 

Profesionalna vatrogasna jedinica u istom periodu imala je 43 intervencije od toga:

 

–  34 intervencije na  požarima niskog rastinja,

–    5 intervencija na požarima šuma,

–    1 intervecija na gašenju požara na stambenom objeku,

–    1 intervencija na gašenju cisterne,

–    1 intervencija na gašenju deponije.

 

          S obzirom da je proljetna sezona i vrijeme proljetnih radova (čišćenje parcela), Služba civilne zaštite Općine Visoko ponovo skreće pažnju građanima, da ukoliko uoče minsko ekplozivno sredstvo, neeksplodirano ubojno sredstvo ili neki sumnjivi predmet, ne dirajte ga, niti mu prilazite. Sa sigurnog odstojanja postavite neki priručni znak i obavjestite Službu civilne zaštite Općine Visoko na telefon: 735-700, ili Policijsku stanicu na telefon: 738-555 (122).

                     Takođe, skrečemo pažnju građanima da povećaju oprez prilikom izvođenja proljetnih radova na čišćenju i spaljivanju na otvorenim površinama, kao i u blizini šuma, kako ne bi došlo do nekontrolisanog širenja požara, koji bi kao rezultat mogao imati velike posljedice na materijalna dobra, prirodne resurse i u najgorem slučaju ugroziti ljudske živote.          

 

S poštovanjem!

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VISOKO