Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja

442

U prostorijama JKP “Visoko“ d.o.o. Visoko održan je radni sastanak rukovodstva i predstavnika Centra za energiju, okolinu i resurse – CENER 21, na kojem je održana primopredaja opreme namijenjene potrebama projekta “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja”. Navedena oprema (vrijednosti 30.000,00 KM) namijenjena je potrebama JKP “Visoko“ d.o.o. Visoko, odnosno potrebama projekta, a koji finansira Evropska unija koju zastupa Evropska komisija, te je sprovode CENER 21 (Bosna i Hercegovina) i CCEE (Crna Gora).

Oprema služi za detekciju kvarova na vodvodnoj mreži, te će biti raspoređena u Službi za vodovod i kanalizaciju. Oprema marke Sewerin SeCorrPhon AC200 sa detektorom kolektorom će olakšati rad na pronalaženju kvarova na vodovodnoj mreži, a time smanjenjem fizičkih gubitaka, sve u cilju praćenja vodne efikasnosti.

Visoko.co.ba/JKP Visoko

Komentari

komentara