Akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada

OBAVJEŠTENJE O AKCIJI PRIKUPLJANJA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pokrenula akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica i JKP «Visoko» d.o.o. Visoko.

Obavještavamo sve građane Općine Visoko da svoj elektronski i električni otpad mogu odložiti na predviđene punktove prema planu provođenja akcije, a raspored i termini po mjesnim zajednicama će biti blagovremeno objavljeni.
Akcije su planirane svake subote u sedmici u periodu od 12.11.2016.godine do 24.12.2016.godine.
EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje, opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima. EE otpad spada u red opsanog otpada zbog opasnih komponenti koje sadrži, kao što su živa, kadmij, krom, brom, olovo, arsen, azbest, spojevi silicija, berilija, fosfor itd. I ne smije nikako završiti u komunalnom otpadu.

 

U kategoriju EE otpada spada:

1.Veliki kućni aparati:
-veliki aparati za hlađenje,
-frižideri, zamrzivači,
-veš mašine, mašine za sušenje,
mašine za posuđe,
-električni šporeti, mikrotalasne rerne,
-električni uređaji za grijanje,
električni ventilatori.

2.Mali kućanski aparati:
-usisivači, pegle, pekači, aparati za prženje,
-mlinovi za kafu,
-aparati za šišanje i sušenje kose.

3.Oprema za IT i telekomunikacije:
-lični računari (CPJ – centralna procesorska jedinica, miš, monitor i tastatura, prenosni računari, laptop, računari notepad, štampači),
-oprema za kopiranje,
-električne mašine za kucanje,
-džepni i stoni kalkulatori,
-telefaks, telefoni (bežični, mobilni).

4.Oprema za zabavu i elektroniku:
-radio i TV prijemnici, videokamere, videorekorderi i audio uređaji.

5.Električno i elektronsko oruđe:
-bušilice i brusilice, testere, oruđe za varenje, lemljenje i slično.

6.Oprema za osvjetljenje:
-svjetiljke za fluoroscentne sijalice, osim svjetiljke u domaćinstvu, štapićaste fluoroscentne sijalice, kompaktne fluoroscentne sijalice, visokointenzivne sijalice, uključujući i visokonaponske svjetiljke sa natrijevom parom i metalhalogenim
sijalicama, niskonaponske svjetiljke sa natrijevim parama.
EE OTPAD JE OPASAN PO ZDRAVLJE LJUDI I OKOLIŠ!!!

visoko.gov.ba