Akcija “Kvadrat za FK Liješeva”: Kvadrat – 50 KM

Trenutna uprava FK Liješeva ulazi u jedan zahtjevan projekt izgradnje malog terena sa plastičnom travom dimenzija 44 x 22 metara.

Za izgradnju malog terena potrebno je oko 30 do 35 hiljada konvertibilnih maraka.

Svi koji žele pomoći u realizaciji ovog projekta mogu svoje novčane priloge uplatiti na žiro račun kluba ili direktno kod članova uprave kluba:

Kemal Čelebić
Zihnija Purišević
Nisvet Bajrić
Senaid Ohran
Irhan Karavelić
Nihad Halilović
Alen Čehajić.

Žiro račun kluba je: 1610150007690052 (Raiffeisen Bank).

Zajedničkim snagama do pozitivnih priča!

FK Liješeva