AK Izet Kurtalić: Održana redovna godišnja Skupština

“U prostorijama AK Izet Kurtalić Visoko, 27.4.2019. sa početkom u 16h
uspješno je održana redovna godišnja Skupština. Istoj su prisustvovali
delegati aeromodelarske i letačke sekcije sa sljedećim dnevnim redom:
Dnevni red:
1.      Imenovanje radnih tijela Skupštine
2.      Izvještaji o aktivnostima u prethodnoj godini
3.      Plan aktivnosti za 2019. godinu
4.      Finansijski izvještaj za 2018. godinu
5.      Finansijski plan za 2019. godinu
6.      Izmjena člana 5. Statuta aerokluba ”Izet Kurtalić”

Sve odluke su donesene jednoglasno, a predsjednik Skupštine i ujedno
predsjednik AK Izet Kurtalić Visoko Prof.dr. Mirsad Kapetanović se zahvalio
svim delegatima i gostima na učešću.”

Sportski pozdrav!

AK Izet Kurtalić Visoko