Aikido klub Agatsu

Aikido klub Agatsu

Aikido klub Agatsu je osnovan 2009.godine.Agatsu u prevodu znači “borba sa
samim sobom”.
Klub praktikuje tradicionalni izvorni aikido i egzistira u okviru Aikido
Aikikai organizacije Bosne i Hercegovine. Cilj kluba je širenje aikido
vještine u našoj zemlji i širenje pozitivnog utjecaja ove japanske borilačke
vještine.
Aikido je jedna od najmlađih japanskih borilačkih vještina. Tvorac aikidoa
je veliki japanski ekspert borilačkih vještina Morihei Ueshiba koji je, uz
sintezu sa drugim borilačkim vještinama, kreirao jedan univerzalni i
jedinstveni konglomerat nazvan AIKIDO.
Specifičnost aikido vještine u odnosu na druge borilačke vještine i sportove
je u tome što aikido predstavlja netakmičarsku vještinu. Ukratko Aikido ne
posjeduje razvijen sistem takmičenja i međusobnog nadmetanja.
Naziv aikido označava: AI – susresti, uskladiti, KI – univerzalnu kosmicku
energiju, duh, DO – put ili način.
Web site: www.aikidovisoko.yolasite.com
GSM: 061 478 737 ili 062 544 678
e-mail: mahir.hasandic@gmail.com
dino.burko@gmail.com

 


www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus