AGRO-VIS: Obavijest za sve članove udruženja

Obavijest za članove udruženja AGRO-VIS Visoko da je predsjednik udruženja zajedno sa članovima Upravnog odbora danas uspostavio suradnju i potpisao ugovore s nekoliko pravnih subjekata u Visokom u cilju olakšavanja rada i poslovanja članovima udruženja.

Potpisan je ugovor sa J.P. Veterinarska stanica Visoko, P.J. poljoprivredna apoteka Donje Moštre o poslovnoj saradnji. Uz predodžbu članske karte udruženja ostvaruje te ekstra popust prilikom kupovine u navedenoj apoteci.

Isti ugovor je potpisaa sa poljoprivrednom apotekom AGRO-LAND i Džakovac Sebilj o poslovnoj saradnji.

Predsjednik udruženja zajedno sa članovima Upravnog odbora posjetio je firmu BIOS d.o.o. i sa direktorom firme usaglaili osnovne principe saradnje. Ubrzo očekujemo potpisivanje ugovora kojim bi se ozvanićila poslovna saradnja i pogodnosti za članove udruženja prilikom nabavke plastenika, presadnica i ostalih materijala.

AGRO-VIS Visoko