Agonija 100-godišnje Pekare „Kraljevac“

Hronologija prevare, zoupotrebe službenog položaja, osvete i zavisti aktuelne vlasti Općine Visoko prema stogodišnjoj tradiciji, ostavštini poznatog visočkog pekara Ćamila Šahinovića i njegovoj porodici.

 

Piše: Porodica Šahinović

 

Pekara „Kraljevac“ ili „Ćamilova pekara“ kako je mnogi Visočani zovu sagrađena je početkom 1912. godine. Iako je poprilično neoštećena preživjela dva svjetska rata i granatiranja sa položaja Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća odbrane, 20 godina nakon Dejtonskog sporazuma vodi svoju najžešću borbu.

Oni koji je danas žele uništiti nisu članovi njemačkog SS-a, nisu četničke niti ustaške horde. Ne, pekaru koja proizvodi hljeb bez aditiva i čiji je red za somune za vrijeme mjeseca Ramazana dug desetine metara, napada vlast Općine Visoko od trenutka kada je za načelnicu izabrana Amra Babić, nekadašnja stranačka kolegica Nijaza Šahinovića, sina Ćamilovog, dok su oboje bili članovi SDA.

Šahinović je prvi napustio SDA, ne želeći da učestvuje u unutarstranačkim podjelama te da bira strane. Gospođa Babić je tada bila potencijalni kandidat za novog načelnika i nije dobila podršku gospodina Šahinovića. Na izborima 2010. godine Šahinović izlazi kao nezavisni kandidat, ali ne ulazi u Općinsko vijeće Visoko, dok Amra Babić postaje načelnica kao kandidatkinja SDA.

Ironično, nakon vrlo kratkog vremena iz SDA je izbačena načelnica Babić jer, kao ni Šahinović, nije željela raditi prema direktivama rukovodstva Stranke – oboje su bili nezavisni kandidati, ali gospođa Babić očigledno nikada nije zaboravila uskraćivanje podrške i, očigledno, nije ni oprostila.

Renoviranje pekare

U augustu 2014. godine na pekari „Kraljevac“ počinju pucati krovne grede, stare 102 godine. Zbog hitnog rješavanja problema se odmah kreće u sanaciju krova, ali prilikom uklanjanja greda, počinju da se urušavaju zidovi od ćerpića. Pekara „Kraljevac“ je zahtijevala potpunu rekonstrukciju.

Istovremeno, dok se ruši pekara, Zijad Šahinović, koji je napravio kuću i naslonio je na stražnji zid pekare, odlazi u Općinu i prijavljuje „izgradnju objekta bez dozvole“. Evvel Žutić, općinski inspektor, izlazi na teren, obustavlja radove te porodici Šahinović objašnjava da se za takvu rekonstrukciju mora proći cijeli postupak kao da pekare nikada nije bilo tu.

Porodica Šahinović odmah pokreće proceduru i uplaćuje sve naknade koje su potrebne za izdavanje potrebnih dozvola.

U Službi za urbanizam Općine Visoko stručni saradnik Suad Efendira je ponudio pomoć Šahinovićima. Predložio je da firma „N-KUĆA“ d.o.o. Visoko uradi Idejni projekt jer, kako je objasnio, on sa njima sarađuje i na taj način će najmanje platiti, a općinska služba puno brže završi postupak nego kada se angažuje neka druga firma.

Vjerujući svom poznaniku i uposleniku općinske službe, ne obraćajući pritom pažnju na njegove rodbinske veze sa načelnicom Babić, Nijaz Šahinović pristaje na ponudu i plaća Efendiri 300 KM za izradu Idejnog projekta. Za dobiveni novac Efendira nije izdao nikakvu potvrdu niti je ikada dostavio fiskalni račun „N-KUĆE“.

S obzirom da je uslov za izradu Idejnog projekta bio da pekara ostane u izvornom obliku, Suad Efendira je krajem augusta 2014. godine lično došao na Kraljevac i uzeo sve mjere postojećeg stanja pekare.

U Idejni projekt „N-KUĆE“ je u postojeće stanje pekare ucrtana peć, ali nije ucrtan postojeći dimnjak.

Međutim, u drugom dijelu ovog dokumenta, u prijedlogu za gradnju nove pekare su potpuno izostavljeni i peć i dimnjak. Ne primjećujući da je peć izbačena iz projekta, a vjerujući struci, vlasnici predaju takav projekt u Službu za urbanizam gdje ga prima ista osoba koja je i preuzela obavezu njegove izrade – Suad Efendira.

U međuvremenu porodica Šahinović rješava imovinskopravne odnose i dobija sve potrebne saglasnosti komšija.

Dvije sedmice nakon podnošenja zahtjeva, u oktobru 2014. godine, Općina Visoko izdaje Lokacijsku informaciju, dokument kojim se dozvoljava nastavak radova na objektu čija je namjena PEKARA.

Vjerujući da postupak teče normalno i bez ikakvih grešaka, porodica Šahinović prepušta firmi „N-KUĆA“ izradu i glavne projektne dokumentacije. Ovaj put „N-KUĆA“ je ucrtala peć i dimnjak (ložište) na istom mjestu na kojem su bili i prije rekonstrukcije.

Projektnu dokumentaciju zaprima i potpisuje ponovo Suad Efendira.

S obzirom da su plaćene sve dadžbine i takse, da su svi uslovi komšija ispunjeni i ubačeni u projektnu dokumentaciju, krajem novembra 2014. godine je izdato Riješenje o gradnji, odnosno građevinska dozvola. Svi detalji iz projektne dokumentacije su prihvaćeni bez primjedbi pa samim tim i izgradnja peći i dimnjaka.

Podvale, laži i zloupotreba položaja

Izdavanjem građevinske dozvole, umjesto da priča bude završena, zapravo tek počinje pravi napad na Pekaru „Kraljevac“.

Najprije Enes i Zijad Šahinović ulažu žalbu na ovu dozvolu, iako su prethodno dali saglasnost na nju. Enes se žali da nije urađena toplotna izolacija, a Zijad da nije postavljena zvučna izolacija te da peć ne smije biti na zidu koji graniči sa njegovom kućom, iako je peć ucrtana na zidu prema Enesovoj kući, gdje je oduvijek i bila, još kad je zid Enesove kuće bio direktno naslonjen na pekaru.

Služba Općine Visoko je proslijedila žalbu Ministarstvu prostornog uređenja ZDK. Iako je bila dužna poslati cijeli predmet, Općina Visoko šalje samo izjave Enesa i Zijada, bez projektne dokumentacije pekare. Ministarstvo uvažava žalbu, navodeći da nisu dobili dokumentaciju na uvid i u maju 2015. godine poništava građevinsku dozvolu, vraćajući predmet na ponovni postupak.

Za izdavanje nove građevinske dozvole Služba za urbanizam je tražila da se dopuni projektna dokumentacija te da se dostave potvrde da nivo buke, toplote i vibracije ne prelaze dopuštene vrijednosti. Peć i dimnjak u tom obavještenju Općine nisu sporni.

Dokumentaciju ponovo zaprima Suad Efendira, a uvidom na terenu on konstatuje da su sve tražene izolacije bile ugrađene još prilikom rekunstrukcije, odnosno mnogo prije nego što su se Enes i Zijad žalili. Zbog postavljanja izolacija i gradnje zidova prema kućama Enesa i Zijada, u skladu sa njihovim zahtjevima, gabariti Pekare su smanjeni za više kvadratnih metara.

Obzirom da je postalo očigledno da je sve urađeno prema propisima i da su ispunjene sve želje komšija, u julu 2016. g. Služba za urbanizam izdaje novu građevinsku dozvolu u kojoj je navedeno da je sve urađeno prema propisima.

Međutim, Suad Efendira je samoinicijativno u projektu prekrižio peć i dimnjak, stavivši svoj pečat i potpis, iako nije bilo žalbe na samo ložište.

U građevinsku dozvolu, koju potpisuje Nidžara Hadžiomerović, se ovaj put ubacuje LAŽNI NAVOD da je Lokacijska informacija izdata na osnovu idejnog projekta sa „električnom peći za izradu peciva na struju“.

O kakvim nebulozama je riječ, govori činjenica da je Fadila Biknjač, voditeljica ovog postupka, rekla vlasnicima pekare da, iako to ne stoji u dokumentaciji, električna peć se podrazumijeva jer su u objektu planirane instalacije za električne utičnice i svjetlo. (!?)

Porodica Šahinović se žalila na ovakvu dozvolu, ali je zbog ranijeg lošeg iskustva na Protokolu Općine tražila pečat o prijemu na svakom predatom dokumentu. Time je spriječila općinske službe da opet sakriju dokaze od Ministarstva.

Općina ignoriše odluke ministarstva

U martu 2017. godine Ministarstvo za prostorno uređenje ZDK je uvažilo žalbu vlasnika Pekare „Kraljevac“ i poništilo štetno Rješenje o gradnji pekare na Kraljevcu.

U obrazloženju je navedeno da su Šahinovići kao investitori ispunili sve nabrojane uslove zbog kojih je (neopravdano) poništena prva građevinska dozvola i da ih mimo tih uslova ništa više ne obavezuje.

Obzirom da Općina Visoko nije više imala nikakav argument protiv rekonstrukcije Pekare u izvornom obliku, porodica Šahinović je očekivala da će nadležna služba izdati građevinsku dozvolu u zakonskom roku, poštujući navode Ministarstva kao drugostepenog organa.

Od odluke Ministarstva prolazile su sedmice i mjeseci, ali Služba za urbanizam Općine Visoko nije željela izdati građevinsku dozvolu za Pekaru „Kraljevac“. Praktikovali su takozvanu „šutnju administracije“ čime su bez opravdanog razloga kočili postupak. Time su nastavili uzrokovati stres i nanositi duševnu bol porodici Šahinović.

Šutnja Općine Visoko prestaje u januaru 2018. godine, nakon što su se vlasnici Pekare obratili Upravnoj inspekciji. Tada po „hitnom“ postupku, nakon čitavih 11 mjeseci, Općna Visoko izdaje novu građevinsku dozvolu.

I ovaj put Općina navodi da je investitor ispunio sve zahtjeve i uslove komšija te da je gradnja izvršena potpuno u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Ali, Općina sada samoinicijativno odlučuje da peć mora biti srušena.

Naime, u novoj građevinskoj dozvoli nije više navedena električna peć, jer je dokazano da je to lažna izjava, ali ni bilo kakva druga peć. Općina Visoko naređuje rušenje peći koja ne smeta komšijama, koja je ucrtana u projektnu dokumentaciju i koju je odobrila Služba za urbanizam Općine Visoko još 2014. godine.

Kao jedini razlog za rušenje peći Služba za urbanizam navodi činjenicu da u Idejnom projektu stoji da peć i dimnjak nikada nisu bili dio pekare niti je vlasnik imao namjeru napraviti peć. I na ovo Rješenje će biti upućena žalba drugostepenom organu.

Sada se vraćamo na početak i razmatramo moguće uzroke višegodišnje agonije porodice Šahinović.

Osveta ili uklanjanje konkurencije

Zašto Općini Visoko na čelu sa načelnicom Amrom Babić očigledno smeta krušna peć, stara sada već 106 godina, iz koje izlazi hljeb bez aditiva, pravljen prema Ćamilovom receptu iz 1939. godine?

Stvarni razlog ni općinska načelnica niti uposlenici Službe za urbanizam ne žele navesti. Ipak, postoje određene činjenice o Amri Babić i porodici Šahinović:

  1. Pekara „Kraljevac“ ima uredno prijavljene sve radnike, plaćene sve doprinose i ostale dadžbine državi, kantonu i Općini Visoko. Od proizvodnje hljeba i somuna živi najmanje osam porodica.
  2. Refik Efendira je vlasnik visočke pekare „Efendira“ koja se nalazi na Stanici u Ulici Kadije Uvejsa. Istovremeno, on je brat majke Amre Babić, aktuelne načelnice, odnosno njen daidža. Pekara „Kraljevac“ je konkurent na visočkom tržištu.
  3. Suad Efendira zvani Sutko, stručni saradnik u Službi za urbanizam, je rođak načelnice Amre Babić. On je iskoristio povjerenje vlasnika Pekare, učestvujući lično u izradi projektne dokumentacije koju će kasnije osporavati zbog greške koju je sam napravio.
  4. Nijaz Šahinović, jedan od nasljednika Pekare „Kraljevac“, nije podržao Amru Babić dok su oboje bili članovi Stranke demokratske akcije, što je jedan od razloga zbog kojih on prestaje biti član te stranke.
  5. Supruga Enesa Šahinovića, gospođa Kimeta, je bivša dugogodišnja radna kolegica Amre Babić.
  6. Enes, koji se žalio na građevinsku dozvolu Pekare, je krajem 2017. godine došao u situaciju da mu treba dozvola vlasnika Pekare za njegov objekat. On je u rekordnom roku od sedam dana dobio Urbanističku saglasnost od Općine Visoko, iako porodica Šahinović nije dala svoju saglasnost jer joj je uskraćen potpuni uvid u idejni projekt njegovog objekta. To ukazuje na očiglednu zloupotrebu službenog položaja nadležnih.
  7. Djeca Nijaza Šahinovića ne strahuju od odmazde vlasti i ponekad na društvenim mrežama ukažu na njene propuste.
  8. Zbog jedne javne kritike na lošu rekonstrukciju Ulice Iznad duvara tokom predizborne kampanje načelnice Amre Babić u septembru 2016. godine, Nijazov sin Mahir Šahinović je dobio anonimnu prijetnju smrću i prijetnju njegovom maloljetnom djetetu. Par mjeseci nakon završetka rekonstrukcije pojavila su se ista oštećenja čiji je uzrok trebao biti otklonjen. Osoba koja je prijetila Nijazovom sinu zbog kritikovanja vlasti, u čemu nije bilo uvreda niti direktnog obraćanja načelnici, je navela da je dijete koje je izgubilo roditelja u ratu. Slučaj je prijavljen Federalnoj upravi policije.

Porodica Šahinović nastavlja pravnu bitku za opstanak stogodišnje porodične tradicije, vjerujući da postoji pravna država i da lokalni moćnici ne mogu biti iznad zakona.