Agić Suad: Demant

Predmet: Demant, dostavlja se

Poštovani,

dana 30.05.2021. godine ste na svom portalu magazinplus.eu objavili vijest pod naslovom “Avaz: Suad Agić, vijećnik NIP-a u GV Visoko “napao” novinara i urednika portala Kakanjinfo.com”, povodom koje šaljem demant.

Moja porodica je vlasnik teniskih terena u Doboju kod Kaknja i osnivač Teniskog kluba “Bosna Visoko-Kakanj”. Za potrebe održavanja teniskog turnira u organizaciji teniskog kluba “Kameni dvorac” i porodice Šabović  u periodu od 28.05.2021. godine do 30.05.2021. godine ustupili smo teniske terene organizatorima. Organizator je, kasnije ću saznati, za potrebe izvještavanja sa teniskog turnira angažovao portal Kakanj Info da izvještava o teniskom turniru, te je gospodin Hadžić došao na turnir u “Kamenom dvorcu” u svojstvu novinara. Nakon toga, predložio je organizatoru da snimi i dio turnira koji je održavao na teniskim terenima u vlasništvu moje porodice, a pritom nije upoznao organizatora sa činjenicom da je sa mnom u sudskom sporu.

Radi se o sudskom sporu koji sam pokrenuo protiv gospodina Hadžića radi naknade štete zbog povrede ugleda i časti iznošenjem uvreda koje na moj račun javno iznosi već nekoliko godina, zbog činjenice da sam mu odbio pružiti pravnu pomoć u predmetu koji se kosio sa mojom savješću i profesionalnošću budući da sam izrazio sumnju u istinitost informacija i dokumentacije koju mi je ponudio.

Šta se tačno događalo kada je gospodin Hadžić došao na privatni posjed moje porodice, iznio je organizator teniskog turnira u svom demantu koji je objavljen na službenoj facebook stranici “Kameni dvorac”, koji djelimično prenosim:

“Kada ga je vlasnik teniskih terena Agić Suad primjetio, pozvao ga je da napusti njegov posjed i zamolio predstavnike organizatora Šabović Šućka i Obralija Amira (članove porodice vlasnika teniskog kluba Kameni dvorac) da ga i oni zamole da napusti posjed vlasnika objasnivši razloge zašto na tome insistira. Kada vlasnik portala to nije učinio, vlasnik teniskih terena Suad Agić ga je ponovo pozvao da u najkraćem mogućem vremenu napusti njegov posjed, u tom trenutku je vlasnik portala Hamid Hadžić počeo usmjeravati fotoaparat u vlasnika teniskih terena Suada Agića kada je vlasnik teniskih terena ruku stavio ispred objektiva fotoaparata i zamolio ga da ništa ne fotografiše što se tiče njega u kom trenutku je Amir Obralija stao između njih i odveo vlasnika portala.”

Policija je potvrdila činjenicu da je gospodin Hadžić samo udaljen sa privatnog posjeda moje porodice.

Dakle, laž je da je gospodin Hadžić fizički napadnut, što su u razgovoru sa policijom potvrdili i prisutni na licu mjesta.

Iako sam bio isprovociran i iako je cilj gospodina Hadžića bio upravo fizički napad kojim bi sebi osigurao medijski prostor i povoljniji položaj u aktuelnom sudskom postupku koji se vodi protiv njega radi naknade štete zbog povrede ugleda i časti, do fizičkog kontakta, a kamoli napada bilo kakve vrste nije došlo.

Uz sve navedeno, gospodin Hadžić nije imao novinarsku akreditaciju.

Simptomatično je da na društvenim mrežama portal Kakanj Info kao i na portalu Kakanj Info čiji je vlasnik upravo gospodin Hadžić, nije prenesena vijest o “napadu”, iako je gospodin Hadžić o “napadu” obavijestio druge medijske i time ih naveo da objave lažnu vijest koja mu ide u prilog.

Motiv za uvrede, klevete i medijsku hajku u organizaciji gospodina Hadžića leži u tome je od mene prije par godina zatražio pravnu pomoć, koju sam odbio pružiti, ozbirom da sam imao sumnju u istinitost informacija i dokumentacije koju je ponudio. Zbog toga gospodin Hadžić opetovano godinama iznosi laži, uvrede i klevete na moj račun, ugrožavajući moj integritet i ličnost, a zbog čega sam zatražio sudsku zaštitu.

Zahtijevam da demant dobije isti tretman kao i objavljena lažna vijest, a to je dijeljenje na društvenim mrežama vašeg medija, te minimalno držanje na naslovnici od 6 sati među prvih pet vijesti, koliko je bila i inicijalna lažna vijest.

S poštovanjem,

Kakanj, 31.05.2021. godine                                                                                          

Agić Suad