Agencija za vodno područje rijeke Save će ipak izvojiti sredstva za Grad Visoko

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE ĆE IPAK IZDVOJITI NOVČANA SREDSTVA ZA GRAD VISOKO

Nakon saznanja da Agencija za vodno područje rijeke Save u 2021.godini nije predvidjela finansijska sredstva za Grad Visoko, gradonačelnik Mirza Ganić danas je u Sarajevu sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Sejadom Delićem razgovarao o postojanju mogućnosti za ulaganje u Grad Visoko i u ovoj godini u cilju nastavka radova na daljem uređenju obala rijeke Bosne.

Direktor Delić je izjavio da u Planu i Finansijskom planu Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021.godinu zaista nisu planirana sredstva za potrebe Grada Visoko zbog hitnih intervencija na rijekama Spreča i Usora koje su zahtijevale značajna sredstva, ali je obećao da će zbog dobre dosadašnje saradnje sa Ganićem na kantonalnom nivou, a u svrhu zaštite građana i imovine od poplava, pronaći način da se rebalansom Plana i Finansijskog plana ponovo izdvoje značajna sredstva za Grad Visoko i u 2021.godini.